Utsläppen ökade i Helsingforsregionen – fossilgasen ersatt med kol och olja

Utsläppen av växthusgaser ökade i huvudstadsregionen i fjol, efter tidigare nedgång. Rysslands krig i Ukraina är en orsak.

Det är fjärrvärmeproduktionen som lett till ökade utsläpp av växthusgaser i huvudstadsregionen.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
26.05.2023 13:58
Helsingforsregionens miljötjänster mäter årligen utsläppen i huvudstadsregionen. På fredagen publicerades uppgifterna över 2022, och de visar att utsläppen av växthusgaser ökade i fjol.
Ökningen är 10 procent, och det är en tydlig vändning efter en tid av nedgång.
I Helsingfors var ökningen 11 procent, Esbo 6, Vanda 3 och Grankulla 5 procent jämfört med året innan.
Totalt var utsläppen ungefär 4,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Det är utsläppen från fjärrvärmeproduktionen som har ökat, med hela 22 procent. I och med Rysslands krig i Ukraina upphörde importen av fossilgas från Ryssland. Fossilgasen, naturgasen, ersattes i stället av stenkol och olja.
I produktionen av fjärrvärme användes 60 procent mindre fossilgas, medan användningen av stenkol ökade med 36 procent och olja med 46 procent.
Samtidigt sparade invånarna på el så att förbrukningen minskade med 6 procent. Utsläppen från eluppvärmning och konsumentelektricitet minskade med 5 procent.

ANDRA LÄSER