Regeringsprogrammet ska vara färdigt om en vecka

Regeringssonderare Antti Rinne (SDP) håller fast vid att regeringsprogrammet ska vara färdigt om en vecka. I dag fortsätter grupperna sitt arbete och väntas leverera en rapport till ordförandegruppen på tisdag.

Regeringssonderaren Antti Rinne håller fast vid att regeringsprogrammet ska vara klart nästa fredag.
Regeringsförhandlingarna tar inte helg. Under veckoslutet kommer flera av fenomengrupperna att fortsätta sina diskussioner. Regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) vill ha en klar helhetsbild på tisdag kväll.
Förhandlingspartiernas ordförande samtalade om de ekonomiska ramarna under torsdagen.
– Jag är väldigt nöjd med diskussionerna. Vi hittade snabbt en gemensam ton och verkar ha en gemensam bild av hur vi ska sköta situationen, säger Rinne om torsdagens möte.
Han går inte in på några detaljer men säger att tidtabellen verkar hålla. Det betyder att ett regeringsprogram kan vara färdigt nästa veckas fredag.
– Sedan måste olika processer gås igenom för att vi ska kunna sätta ihop den egentliga regeringen, säger han.

Svårigheterna kryper fram

De grönas ordförande Pekka Haavisto säger att nästa vecka kan bli svår.
– Jag tror att vi får en helhetsbild nästa vecka och kan börja gå in på problemlösningen. Då kommer förstås de svåra situationerna som handlar om vilka saker ska prioriteras och hur passas de in i ekonomin.
Haavisto kommenterar också De grönas och Centerns meningsskiljaktigheter om den politik de bedriver. Bland annat har partierna olika syn när det gäller skogsbruk.
Vi är fortfarande på god fot.
– Vi har inte gått in på detaljnivå ännu men jag har diskuterat på tu man hand med Juha Sipilä (C) om bland annat regionpolitiken. Vi är fortfarande på god fot.
Haavisto säger att man verkligen inte är överens om allt ännu, men att stämningen mellan De gröna och Centern varit god inom grupperna.
– Det finns fortfarande olika åsikter inom grupperna och de kan komma upp till behandling i ordförandegruppen senare. Men vi har sagt att allt som kan lösas inom grupperna ska lösas där.

ANDRA LÄSER