Finland varnas för riskabla bolån

Europeiska systemriskkommittén ESRB varnar Finland för hushållens skuldsättning. Varningen beror på att bolånen utgör en risk som hotar stabiliteten i Finlands finansieringssystem.

Finansminister Petteri Orpo (Saml) har redan skickat ett genmäle till kommittén. Han säger att Finland tar varningen på allvar och är redo att vidta åtgärder på grund av riskerna.
Orpo berättar i sitt genmäle vilka åtgärder Finland redan har vidtagit. Bland dem finns det lånetak som infördes i juli och en stegvis minskande rätt att dra av räntor på bolån.
Kommittén anser att åtgärderna är ett steg i rätt riktning, men de är nödvändigtvis inte tillräckliga för att avvärja alla risker.
Det var Finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen som berättade om varningen. Sju andra EU-länder fick en liknande varning.
– Jag delar ESRB:s oro över de risker högt skuldsatta hushåll utgör. Det bästa sättet att påverka skuldsättningen är att begränsa lånebeloppen i relation till inkomsterna. En sådan begränsning borde vi få in i lag också i Finland, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Också Finlands Bank varnar

Kommittén är också oroad vilka följderna blir för de andra nordiska länderna och de baltiska länderna om riskerna i Finland realiseras.
ESRB har till uppgift att övervaka stabiliteten i EU:s finansieringssystem samt att försöka förhindra systemrisker och lindra deras följder. I kommittén samarbetar centralbankerna med övervakarna.
Också Finlands Bank har tidigare varnat för strukturella sårbarheter på bostadsmarknaden.

ANDRA LÄSER