Prognos: Stor invandring bästa knepet att vända trenden i krympande tvåspråkiga kommuner

Huvudstadsregionen med Sibbo och Kyrkslätt är vinnare på befolkningsutvecklingen i Nyland fram till 2040. Kommunerna i utkanten krymper, men större invandring kan dämpa trenden, visar ny prognos.

I Raseborg spås befolkningen minska med 7 procent i grundscenariot. Med stor invandring blir nedgången kring 4 procent. 
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
30.09.2022 13:40 UPPDATERAD 30.09.2022 15:59
Nyland fortsätter växa starkt, men befolkningstillväxten fördelar sig mycket ojämnt i landskapet. Det visar en prognos som konsultbyrån MDI publicerade på fredagen.
Prognosen går fram till 2040 och visar på att befolkningen väntas krympa i utkanterna av Nyland. 
MDI har räknat på olika scenarier, från att utvecklingen fortsätter som nu, till att invandringen ökar till samma nivå som i Sverige. Här finns också ett scenario där urbaniseringen tilltar, och ett där den går tillbaka.
De tvåspråkiga kommunerna Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå och Lovisa väntas krympa i alla scenarier.
I Hangö spås befolkningen minska med nästan 20 procent fram till 2040. I Raseborg och Ingå är nedgången kring 7 procent. I Lappträsk och Lovisa räknar MDI med 4–5 procent färre invånare än nu.  
Befolkningen minskar minst i scenariot där invandringen till Finland ökar till svensk nivå. Nedgången är generellt 3–5 procentenheter lägre i det här fallet, jämfört med invandring på nuvarande nivå.
I huvudstadsregionen förväntas befolkningen öka kraftigt under de närmaste 20 åren. Det gäller också Kyrkslätt och Sibbo.

ANDRA LÄSER