Naturen orsakar ingen hungersnöd

Det är inte torka eller missväxt som förorsakar hungersnöd. Tyvärr riskerar de hotbilder som målas upp i klimatdebatten att ge nytt liv åt gamla men felaktiga uppfattningar om "naturens hämnd", skriver Johan Ehrstedt som forskar i hungerns och hungersnödens historia och politik.

Då välgörenhetskonserten Live Aid ägde rum i London år 1985 gick jag i lågstadiet. Trots min unga ålder hade jag vid det laget redan sett tv-bilder av utmärglade människor i något läger i någon gudsförgäten, brunbränd ökentrakt där inget tycktes växa. Således hade jag säkert i likhet med de vuxna i min familj instämt med arrangörerna av konserten, som sade att den pågående katastrofen i Etiopien förorsakades av naturens härjningar, det vill säga torka.
ANDRA LÄSER