Naturen orsakar ingen hungersnöd

Det är inte torka eller missväxt som förorsakar hungersnöd. Tyvärr riskerar de hotbilder som målas upp i klimatdebatten att ge nytt liv åt gamla men felaktiga uppfattningar om "naturens hämnd", skriver Johan Ehrstedt som forskar i hungerns och hungersnödens historia och politik.

01.12.2019 05:56 UPPDATERAD 12.12.2019 18:37
Då välgörenhetskonserten Live Aid ägde rum i London år 1985 gick jag i lågstadiet. Trots min unga ålder hade jag vid det laget redan sett tv-bilder av utmärglade människor i något läger i någon gudsförgäten, brunbränd ökentrakt där inget tycktes växa. Således hade jag säkert i likhet med de vuxna i min familj instämt med arrangörerna av konserten, som sade att den pågående katastrofen i Etiopien förorsakades av naturens härjningar, det vill säga torka.
Föga förstod jag, vuxna finländare eller den blivande sir Bob Geldof och hans artistkollegor på Live Aid-scenen att så inte var fallet. Men som flera insatta observatörer samt så gott som alla etiopier visste redan då, förorsakades hungersnöden i Etiopien inte av torka, utan av politiska och militära överväganden. Den härskande diktaturregimen i landet hade valt att föra krig mot olika rebellgrupper genom att försöka svälta människor i rebellernas stödområden.
För västerländska medier var dock "naturens hämnd" en mycket bättre och, låt oss säga, naturligare berättelse än den politiska historien. Denna tro har en lång historia, ty de senaste tvåhundra åren har de västerländska perspektiven på hungersnöd och vad som orsakar den underbyggts av två sammanlänkade missuppfattningar. Den ena idén handlar om att svält uppstår då det finns för många munnar och för lite mat, den andra om att ”naturen” alltid är den primära orsaken bakom hungersnöd.

ANDRA LÄSER