Vid årsskiftet fanns det 962 vindkraftverk i Finland

Under fjolåret byggdes 141 vindkraftverk i Finland, enligt Vindkraftföreningen.

Vindkraften täckte 9,3 procent av elförbrukningen i Finland i fjol. Före utgången av 2025 ska den stå för 25 procent, enligt Vindkraftföreningen.
Under 2021 ökade vindkraftens kapacitet i Finland med 26 procent, tack vare 141 nya vindkraftverk. Vid årsskiftet uppgick den totala kapaciteten till 3 257 megawatt. I fjol producerade vindkraftverken 8,061 terawattimmar el, vilket var 11,7 procent av elproduktionen i Finland.
De flesta av de nya kraftverken blev klara i slutet av året. Enligt Finska Vindkraftföreningen blev flera projekt fördröjda på grund av coronapandemin som påverkade tillgången på både material och arbetskraft.
Av de totalt 962 vindkraftverken ägs 59 procent av inhemska aktörer.

ANDRA LÄSER