Finska framgångar i Afghanistan

Den kaotiska situationen i Kabul påminner en nödvändigtvis om Afghanistans rykte som imperiernas begravningsplats. Enligt den tidigare brittiske premiärministern Harold Macmillan är den första regeln i utrikespolitik att inte erövra Afghanistan. Efter tjugo år av krig och hundratals miljarder dollar i investeringar är insatserna av den av USA ledda koalitionen bortstrukna och Afghanistan håller på att återgå till talibanernas styre eller inbördeskrig. Ur detta perspektiv kan man inte konstatera annat än att operationen misslyckats i förhållande till målsättningarna.
Då väcks lätt frågan om det finska deltagandet varit befogat. Finland har skickat soldater till en operation (eller ett krig till och med), som man åtminstone inte vann. Finland har också riktat betydande belopp i utvecklingsstöd till Afghanistan – landet har i flera år varit den största mottagaren av finskt utvecklingsstöd. Investeringarna har dock inte varit hållbara i Afghanistans krävande förhållanden. Målsättningarna för utvecklingsprojekten har inte varit anpassade till de rådande samhällsstrukturerna i landet eller till de ytterst oländiga förhållandena som råder i Afghanistan.
Dessa slutsatser har dragits också i de utredningar av Afghanistan-operationen som gjorts av myndigheterna i USA (SIGAR-rapporterna). Utvecklingsstödet har i verkligheten varit viktigt främst som en del av den politiska retoriken för att berättiga det finska deltagandet i ISAF-operationen. De verkliga orsakerna för deltagandet har varit säkerhetspolitiska. Finland förväntades stöda operationen som var viktig för en central samarbetspartner – och i gengäld har vi fått både politiskt och materiellt stöd av USA till våra egna säkerhetspolitiska intressen i våra närområden. Finland har kunnat använda detta stöd för att förstärka vår egen säkerhet. Trots allt har deltagandet i operationen i Afghanistan varit lyckat ur ett finskt perspektiv.
Saker kan ändå skötas bättre. Finland har nu bråttom att rädda sina lokala arbetstagare – men vi har haft över ett decennium att försäkra oss om våra lokala medarbetares säkerhet. Kan det vara så, att Finland i verkligheten varit motvilligt att ta lokala medarbetare till Finland, men att den offentlighet som ärendet fått tvingat fram en ansvarsfull lösning. Vi bör agera i internationella sammanhang så att samtidigt som vi främjar Finlands intressen agerar vi ansvarsfullt och med en integritet som motsvarar våra värderingar.

Klaus Ilmonen

juris doktor, verkat i militär- och säkerhetsuppdrag i Afghanistan

ANDRA LÄSER