Polisen inleder förundersökning om balkongfallet

En kvinna dog då hon föll ner från en balkong på sjunde våningen i Vanda. Balkongen hade konstruktionsfel och polisen inleder förundersökning.

En av de nedre glasskivorna på balkongen i fråga har fallit ut. Höghuset är byggt 2020. Invånarna i husbolaget uppmanades att inte använda sina balkonger dagen efter olyckan.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
28.03.2023 10:28 UPPDATERAD 28.03.2023 12:31
Natten den 2 mars dog en kvinna efter ett högt fall från sjunde våningen i ett höghus i Dickursby i Vanda.
”För att undvika nya olyckor vill vi öppna upp om några detaljer kring ärendet. Polisen misstänker att den unga kvinnan har ramlat mot räcket på balkongen, vilket gör att glaset på balkongräcket har gått sönder och kvinnan fallit från sjunde våningen, säger kriminalkommissarie Josefiina Hiltunen på Polisinrättningen i Östra Nyland.
Polisen i östra Nyland misstänkte initialt inget brott och fortsatte sin utredning tillsammans med Olycksutredningscentralen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Konstruktionsfel med balkongen

Tukes undersökningar har så här långt gått ut på att reda ut om balkongen är av tillräckligt hög standard för att klara belastningar och skydda mot fall. Ytterligare tester kommer att utföras, men redan nu meddelar de att balkongen har konstruktionsfel.
Den är farlig och uppfyller alltså inte Europastandarderna och kraven som nationell lagstiftning kräver.
Polisen kommer att inleda en förundersökning om fallet. Ärendet utreds som dödsvållande, men kan specificeras i takt med att undersökningen fortskrider.

Kan finnas andra balkonger

Tukes fungerar som marknadsövervakningsmyndighet för byggprodukter. De kommer nu även att kontrollera om det finns andra balkonger i Finland med liknande problem.
”Beräkningarna har endast gjorts för det aktuella balkongräcket. Balkongräcken utformas alltid från fall till fall, så vi kan inte uttala oss om hur vanligt konstruktionsfelet är, men vi kan inte heller utesluta att det inte finns liknande lösningar någon annanstans”, säger gruppchef Lauri Walden från Tukes i pressmeddelandet.
”Om du är orolig för säkerheten med att använda din lägenhets balkong eller undrar om den är genomförd enligt byggreglerna kan du kontakta styrelsen i ditt bostadsbolag eller fastighetsförvaltaren”, fortsätter han.

ANDRA LÄSER