Tråkiga förpackningar och förbud mot dofter och smaker ska avskräcka från rökning

Genom ändringar i tobaksprodukters utseende och smak ska de bli mindre attraktiva för unga. Rökförbud på lekplatser, badstränder och busskurer är också med i regeringens proposition om tobakslagen.

I förslaget om ändringen av tobakslagen ingår att förbudet mot karakteristiska dofter och smaker ska utvidgas. Foto: Sofia Westerholm/SPT
En av de viktigaste ändringarna i förslaget till uppdatering av tobakslagen gäller krav på cigaretters, påfyllnadsbehållares och nikotinvätskors utseende. Man ska bland annat införa "plain packaging", vilket innebär att man tar bort varumärken och logotyper från förpackningarna.
Genom ändringarna ska produkterna bli mindre attraktiva samtidigt som man förhindrar att förpackningar används som verktyg för marknadsföring. Syftet är att särskilt minska risken för att unga börjar använda tobaksprodukter.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft först den första januari 2023, efter en övergångsperiod på ett år.
Regeringens förslag till ändringar i tobakslagen har sänts på utlåtanderunda den här veckan och den uppdaterade lagen är tänkt att träda i kraft den första januari 2022.

Förbud mot dofter och smaker

I propositionen ingår också att förbudet mot karakteristiska dofter och smaker ska utvidgas. För närvarande gäller förbudet endast cigaretter och rulltobak.
Karakteristiska dofter i tobaksprodukter är bland annat choklad, jordgubb och mentol.

Rökförbud på lekplatser och badstränder

Det föreslås också att tobaksrökning ska förbjudas på lekplatser, allmänna badstränder och vissa restaurangterrasser.
I fortsättningen ska det endast vara tillåtet att röka på helt öppna terrasser och terrasser som har tak och en vägg eller två väggar men inget tak.
Dessutom utvidgas definitionen av lokal. Rökförbudet ska till exempel gälla på de flesta busskurer.
Ändringen av definitionen av lokal föreslås träda i kraft två år senare än de andra bestämmelserna, det vill säga först den första januari 2024.
Regeringens proposition om en ändring av tobakslagen har sänts för utlåtande. Utlåtanden kan lämnas till Social- och hälsovårdsministeriet fram till den sjunde juni.

ANDRA LÄSER