Yle får inte längre slira på kopplingen

Det är populistiskt att säga att regeringens förslag till ny Rundradiolag skulle försvaga yttrandefriheten. Det handlar om att Yle måste följa EU:s regler för statsstöd.

Julen inföll i förtid för de kommersiella mediehusen i Finland.
ANDRA LÄSER