Räcker nöjaktig svenska? Dragkamp om språkkrav i välfärdsområdena

Hur bra svenska ska man kunna för att få toppjobbet i ett tvåspråkigt välfärdsområde? I två områden förhandlar politikerna i dag och besluten blir avgörande för en lång tid framöver.

Mervi Katainen (Saml) och Henrik Wickström (SFP) förhandlar om språkkraven för direktörsposten i Västra Nyland.
18.02.2022 06:00 UPPDATERAD 18.02.2022 10:01
Snart ska arbetsplatsannonserna läggas ut för att anställa direktörer i alla välfärdsområden. Toppjobbet kan beskrivas som en regional makthavare med stort inflytande på hela områdets framtid. Det kan jämföras med borgmästarna i de största städerna eller direktören för det enorma Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Direktören ska kommunicera både utåt till medborgarna, och med beslutsfattare och tusentals anställda.
Frågan är vilka krav på språkkunskaper som ska ställas på direktörerna i de tvåspråkiga områdena i södra Finland, där svenskan är minoritetsspråket i alla områden. Det är fullmäktige i välfärdsområdena som ska fatta beslut om vilka krav som skrivs in i förvaltningsstadgan. De samlas i mars, men redan nu är språkfrågan högaktuell i förhandlingarna mellan partierna i flera områden.

ANDRA LÄSER