Nyvalda rektorn: Ledning och verksamhet får inte dra åt olika håll

– Uppdraget är en gåva som ska förvaltas bra. Det innebär att jag har ansvar för att föra en dialog med de människor som har gett mig förtroendet. Det säger Åbo Akademis nyvalda rektor Mikael Lindfelt.

Mikael Lindfelt beskriver Åbo Akademi som en av de viktigaste institutionerna i Svenskfinland. Som nyvald rektor betonar han kommunikation i ledarskapet, en punkt där hans företrädare uppges ha brustit.
Han sökte jobbet också förra gången. Då valdes Moira von Wright, som fick lämna posten med omedelbar verkan i november efter en förtroendekonflikt.
Sedan dess har Mikael Lindfelt skött rektorsuppgifterna, och på onsdagen kom beskedet att styrelsen för Åbo Akademi har valt honom till rektor. Sju personer sökte och fyra gick vidare i processen.

Mikael Lindfelt

Ålder: 54 år.
Familj: Hustru och 19-årig son.
Uppvuxen i: Karleby.
Bor i: Åbo sedan slutet av 1980-talet.
Utbildning: Disputerade vid Åbo Akademi inom teologi 1996. Har även licentiatexamen i filosofi, från 1999.
Karriär: Universitetslektor i teologi 1999–2015, professor i systematisk teologi sedan 2015. Prorektor 2019–2022 och dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 2017–2019. Tf rektor sedan november 2021. Lindfelt är också docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och i etik vid Uppsala universitet.
Forskning: Har fokuserat främst på olika aspekter av livsåskådningar och etik samt på senare år även på attityder gentemot vaccin.
Lindfelt tillträder genast. På frågan vad som är det första han kommer att göra som rektor, svarar han:
– Just nu handlar det om att tala med medier och ta emot människor som gläds tillsammans med mig. Det är den fina stunden i det här.
Lindfelt beskriver uppdraget som en gåva, som han är skyldig att förvalta bra. Det ska bland annat ske genom dialog.
Samtidigt handlar det om en balansgång menar han. Åbo Akademi har som andra universitet tuffa utmaningar framför sig.
Han talar om ekonomi och nämner särskilt den fastighetsstrategi och fastighetsplan som nu är aktuell. HBL har kunnat rapportera att den väcker en del oro och kritik internt.
Enligt Lindfelt gäller det att få ekonomin i balans så att det går att fokusera på det viktiga: forskningen och en utbildning som "skapar framtidsvisioner för unga".
– Ett universitet i Finland i dag har inga fördelar av att vara litet. Vi har samma ekonomiska villkor som alla andra universitet, vi har inte volymer i våra kurser, vi har inte volymer i annat vi gör heller utan måste hitta smarta lösningar.
Den digitala utvecklingen ställer också krav.
– Universitet är av tradition ganska svårstyrda organisationer, tänker om sin roll i samhälle på ett visst sätt, och är inte så benägna att överge tidigare invanda arbetssätt. Nu är vi i en tid då samhället förändras väldigt snabbt. Här är det en utmaning att kunna se vad i samtidens utveckling som vi behöver ta fasta på och förändra i vår verksamhet. Den diskussionen kan vara krävande.

Betonar dialog

Moira von Wright kritiserades för ett icke-kommunikativt ledarskap. Mikael Lindfelt berättar att han regelbundet träffar dekaner och direktörer för att ha en öppen och involverande diskussion om centrala frågor.
– Det är viktigt att verksamheten, via dekanerna, är delaktig i ledarskapet, så det inte finns en ledning som drar åt ett håll och en verksamhet som drar åt ett annat.
Lindfelt säger att han är medveten om att rektorsposten kan vara stormig.
– Kanske det finns något i mig som ändå tror att jag är en människa med lämplig läggning och lämplig kompetens för att trivas i den här typen av situationer.
Mikael Lindfelt i Humanisticum, där rektorskansliet finns, strax efter att han valts till rektor för Åbo Akademi.
Enligt Mikael Lindfelt kan det fortfarande finnas sår kvar efter händelserna kring von Wright. Han säger att han inte har någon önskan om att sopa det skedda under mattan, utan gärna vid behov vill bygga arenor där man kan gå igenom vad som har hänt.
– Men jag tror att en stor del av frustrationerna redan nu har kunnat kanaliseras så att vi tänker konstruktivt om framtiden.

Vad är Åbo Akademi enligt dig?

– Åbo Akademi är enligt mig en av de viktigaste institutionerna i Svenskfinland där vi på högsta nivå erbjuder en arena för utbildning och forskning på svenska, på de villkor som gäller för alla universitet i Finland.

Vilka utgör ÅA?

– Personalen i stort och det utbildningsutbud och den forskningskompetens vi har, och studenterna som skapar liv och dynamik.
Moira von Wright flyttade rektorskansliet från huvudbyggnaden till Humanisticum, vilket har väckt en del känslor. Mikael Lindfelt säger att han inte ser något behov av att flytta tillbaka, men att han inte vill låsa sig vid en byggnad då fastighetsanvändningen överlag ses över.
I Åbo har Karlebybördiga Lindfelt bott sedan slutet av 1980-talet då han inledde sin akademiska bana. Han har verkat vid Åbo Akademi hela tiden men har också docenturer vid Malmö och Uppsala universitet.
Strax efter valet är han ännu inte säker på hur han ska fira, och säger att hans hustru eventuellt hittar på något.
Rektorns mandatperiod inleds genast och sträcker sig fram till och med juli 2026.

ANDRA LÄSER