Niinistö efterlyser mental gemenskap och starkare EU

President Sauli Niinistö hade ett klart budskap på lördagen under symposiet i S:t Michel: Europeiska unionen måste förstärka sig själv en hel del. Han sade att det exempelvis hörts budskap från Kina och Ryssland om att EU borde vara mer enhetlig.

– Tidigare har jag inte hört motsvarande budskap (från Ryssland) så tydligt. Orsaken kanske är det geopolitiska läget då Europa närmas från olika håll och vi har ett antal frågetecken i våra transatlantiska förhållanden, sade Sauli Niinistö och hänvisade till de utlåtanden som USA:s president Donald Trump gett.
Presidenten förtydligade sitt budskap till FNB.
– Jag avsåg att EU endast är värd sin status om majoriteten av européerna anser att den har ett värde. En central uppgift är att öka på den mentala integrationen. På så sätt bevisar vi att EU är viktig för européerna. Det måste komma från människorna.
Det har förekommit starka signaler om att försvarssamarbetet inom Europa förstärks. I fredags anslöt sig Finland och Sverige till den brittiskt ledda snabbstyrkan JEF, som kan sättas in vid bland annat humanitära insatser, kriser och konventionell krigföring. Tidigare i veckan uppgav Finland och Tyskland att försvarssamarbetet länderna emellan ska utvecklas. Niinistö sade att båda fallen diskuterats länge.
– Jag är nöjd att det äntligen sker. Unionens länder har vaknat upp och det är det skärpta internationella läget som är orsaken. Det är president Trumps utlåtanden som satt igång reaktionen, sade Niinistö.
Vad kommer till JEF påpekade Niinistö att det varken handlar om en försvarsallians eller säkerhetsgarantier.
– Det viktigaste är att känslan att hjälpa varandra vaknar. Jag hoppas att det ökar inom Europa.
Luftrummet inget att leka med
Flygsäkerheten i Östersjöområdet är enligt Niinistö tudelad. Å ena sidan anser presidenten att det är positivt att man gjort framsteg i att förbättra flygsäkerheten. Användningen av transpondrar har senast diskuterats i maj i Helsingfors. Enligt Niinistö utreder man nu hur Ryssland, Natoländerna och länderna i Östersjöområdet förhåller sig till frågan.
– Å andra sidan är sanningen den att om någonting händer sker det omedelbart något på andra sidan, säger Niinistö och hänvisar till den hätska flygverksamheten som pågått över Östersjön på sistone.
Enligt Niinistö måste man ta steg framåt.
– Det måste uppstå en gemensam förståelse om att lekandet med väldigt allvarliga saker måste upphöra omedelbart och att vi behöver tydliga spelregler, sade Niinistö till FNB.

ANDRA LÄSER