Språkstrid, språkfred, språkförbistring

Fram till år 2040 blir Finland alltmer flerspråkigt. Går svenskan en ljusnande eller mörkare framtid till mötes? Finlandssvenskhetens ständiga metamorfos handlar bara i begränsad utsträckning om förfinskning.

Lyckas ett värdemässigt och geografiskt splittrat Svenskfinland frambringa en gemensam anda, en framtidstro, en idé som man vill investera sig in i?
LedareTorsten Fagerholm
02.07.2021 13:52
"All vishets begynnelse är att erkänna fakta", brukade Juho Kusti Paasikivi säga. Eller härstammar frasen de facto från den skotska historikern Thomas Carlyle – som inspirerade Snellman – som i sin tur förde vidare idén till Paasikivi? Det må kvitta, essensen är tidlös.

ANDRA LÄSER