Bolagens rapporter bättre än befarat

”Det ska vara vinsttillväxt snarare än multipelexpansion som driver börsen framöver. Vi är förtröstansfulla, det gäller bara att stå ut med kurssvängningarna under resans gång.”

BörsveckanNiklas Wellfelt
03.11.2019 18:58 UPPDATERAD 04.11.2019 18:20
Vi passerar genom en viktig rapportsäsong där vår främsta oro har varit att vikande efterfrågan och svagare volymer ska sätta tydligt avtryck i företagens lönsamhet. Flera traditionellt konjunkturkänsliga bolag har under högkonjunkturåren försökt vinnlägga sig om att skapa en mer flexibel rörelse i syfte att kunna leverera en högre genomsnittlig vinstmarginal över tiden. Gott så, men det är först i en verklig avmattning som bolagen på allvar kan bevisa sig. Hösten 2019 har erbjudit denna möjlighet och utfallet är bättre än befarat.
Med drygt 75 procent av de nordiska och 60 procent av de amerikanska och europeiska rapporterna bakom oss har vi vinster som överträffat analytikernas förväntningar med 2-4 procent. Visserligen försämras tillväxten jämfört med tidigare kvartal, men mindre än vad marknaden räknat med.
Flertalet ledande indikatorer har målat en nattsvart bild av den europeiska industrikonjunkturen. Sett över tredje kvartalet är september absolut viktigast och i samband med den månadens skörd av aktivitetsindikatorer pekade det mesta mot att avmattningen fortsatt efter de semesterpräglade sommarmånaderna. Risken för resultatvarningar i cykliska sektorer har därför varit hög under hösten. Men trots att vissa tongivande bolag, såsom Nokia och Wärtsilä bjudit på besvikelser, så ger vi rapportsäsongen överlag godkänt.

ANDRA LÄSER