Finnwatch: Socialdemokraterna, Vänstern och De gröna positiva till nya åtgärder mot skatteplanering

Finnwatchs skattegranskning visar på skillnader i hur riksdagspartierna ställer sig till skatteplanering.

Lobbyorganisationen Finnwatch har granskat hur riksdagspartierna ställer sig till skatteplanering.
Lobbyorganisationen Finnwatch har granskat riksdagspartiernas inställning till frågor som berör skatteplanering. Enligt granskningen ställer sig SDP, Vänsterförbundet och De gröna mest positiva till att försvåra företagens skatteplanering medan Kristdemokraterna är minst positiva. Centern och SFP valde att inte ta del i Finnwatchs granskning.
Med skatteplanering avses sådan planering som syftar till att betala så låg skatt som möjligt. Skatteplanering är i sig inte olagligt eftersom den görs inom ramen för den existerande lagstiftningen.
– Granskningen, som nu genomförts för första gången, lyfter fram skiljelinjerna mellan regerings- och oppositionspartierna. Alla partier har inte lika stort intresse att lappa hålen i skatteunderlaget, det finns stora skillnader, säger Finnwatchs skatteexpert Saara Hietanen i ett pressmeddelande.
De största skillnaderna mellan partierna berör den allmänna paragrafen om skatteplanering, beskattningen av företagens utdelning, så kallad exit-beskattning och frågor som berör en minimiskatt för samfund.
Minst skillnader finns i frågor som berör skatteuppgifters transparens. Alla partier anser att Finland bör främja transparens både i och utanför landet.
– Det är beklagligt att SFP och Centern inte deltagit i granskningen och att deras väljare inte får veta vad de anser om skatteplanering. Alla partier säger att de stöder åtgärder för att utrota skatteplanering på ett allmänt plan, men hur det är i verkligheten framgår av detaljerna, säger Hietanen.
Finnwatch har som mål att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull affärsverksamhet bland annat genom att påverka företag, lagstiftning och den samhälleliga debatten. Bakom organisationen ligger en rad finska utvecklings-, konsument- och miljöorganisationer samt fackföreningar.

Plock ur granskningen:

Alla riksdagspartier med undantag för Kristdemokraterna ser skatteplanering som ett samhälleligt problem.
Alla riksdagspartier med undantag för Kristdemokraterna ansåg också att man bör åtgärda problemet med ränteavdrag. Systemet med ränteavdrag gör det möjligt för företag att flytta vinster till länder med lägre beskattning med hjälp av koncernlån.
Frågan om den allmänna paragrafen om skatteplanering delar partierna. Rörelse Nu, SDP, Vänsterförbundet och De gröna vill utveckla den allmänna paragrafen medan Kristdemokraterna, Samlingspartiet och Sannfinländarna anser att paragrafen är alltför ospecifik.
Frågan om onoterade aktiebolags utdelningar delar också partierna. SDP, Vänsterförbundet, De gröna och Sannfinländarna vill se över det nuvarande systemet medan Samlingspartiet, Rörelse Nu och Kristdemokraterna anser att beskattningen ska sporra till företagande.
När det gäller frågan om en så kallad exit-skatt ligger partierna långt ifrån varandra. SDP, Vänsterförbundet och De gröna anser att Finland ska börja använda en exit-skatt medan Samlingspartiet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse Nu är av helt annan åsikt. En exit-skatt är en skatt man betalar då man flyttar utomlands på sådan förmögenhet man skaffat i Finland.

ANDRA LÄSER