Studie: Nordliga skogar känsliga för värme – barrskogarna kan förändras i grunden

Även relativt små temperaturhöjningar kan förändra de nordliga barrskogarna i grunden. En höjning av genomsnittstemperaturen med 1,6 grader Celsius riskerar att leda till minskad tillväxt och ökad dödlighet.

Barrskog i närheten av Jokkmokk i Norrbotten. Sådana skogar kan komma att förändras när temperaturen stiger.
13.08.2022 11:03 UPPDATERAD 13.08.2022 20:41
Det framgår av en ny studie som publiceras i Nature. I studien har forskarna, som är verksamma i USA och Australien, studerat utvecklingen under fem års tid för 4 600 plantor av nio olika arter av träd som planterats i nordöstra Minnesota i USA. Merparten var barrträd, det vill säga sådana sådana som dominerar i de nordliga skogarna i Nordamerika och Eurasien.
Plantorna utsattes för olika temperaturer med hjälp av värmelampor och underjordiska elkablar. Man satte också dit presenningar för att fånga in regnvatten; detta för att kontrollera nederbördsmängderna. Avsikten var att träden skulle få sådana regnmängder som kan förväntas i framtiden när klimatet förändras.

Osäker framtid

Resultat: Överlevnaden sjönk kraftigt för alla nio arterna, liksom tillväxten. Det antyder att överenskommelsen i Paris 2015 om att försöka hejda temperaturökningen till högst 1,5 grader, inte räcker för att hindra stora förändringar i de nordliga barrskogarna.
Forskarna påpekar att det kan innebära förluster av biologisk mångfald. Barrskogarnas förmåga att ta upp koldioxid kan också försämras.

Gynnade vissa lövträd

En hel del hänger på vad som eventuellt kan ersätta barrträden om de försvinner. I studien blev det klart att uppvärmningen gynnade vissa lövträd, exempelvis lönnar och ekar. Sådana arter är i nuläget sällsynta i norr, men vanliga i skogar längre söderut.
Möjligen kan de ta över ekosystemen när barrträden retirerar, men ingen vet med säkerhet hur sammansättningen av växterna blir när värmen stiger.

Fakta | Nordliga skogar

Barrskogar bestående av olika arter av tallar, granar och lärkträd täcker en mycket stor del, 19 miljoner kvadratkilometer, av den nordliga regionen söder om tundrorna i Nordamerika och Eurasien. Det är en yta lika stor som USA och Kanada tillsammans.
Växt- och djurlivet är artfattigt. I Sibirien, norra Alaska och norra Kanada förekommer permafrost, det vill säga ständigt frusen mark som bara delvis tinar under sommaren.
Källa: NE
Källa: TT

ANDRA LÄSER