Här är spåren som kan säkras från havsbottnen

Genom att undersöka havsbotten och skadorna på rören kommer polisen att kunna få fram viktig information om explosionerna som skadat Nord Stream 1 och 2. 

Kartan visar de tre läckorna på gasledningen Nord Stream och Nord Stream 2.
TT
28.09.2022 15:17 UPPDATERAD 28.09.2022 15:58
Polisen utreder explosionerna vid Nord Stream 1 och Nord stream 2 som grovt sabotage. Det gör att en brottsplatsundersökning på havsbottnen kan bli aktuell framöver.
En noggrann undersökning av havsbotten och skadorna på rören kan ge en hel del svar, enligt Hans Liwång, docent i försvarssystem på Försvarshögskolan och forskare i marina system på Kungliga tekniska högskolan.
Genom att titta på hur stor kratern på botten är och på skadorna på rören kan vi få reda på mer om storleken på sprängladdningen och mer exakt var sprängningarna ägt rum, enligt Liwång.
– Man kommer nog att kunna lista ut var den här sprängladdningen har varit placerad genom att titta på spår på botten. Är det direkt på ledningen? Under? En bit därifrån? Man kommer också kunna bedöma hur stor sprängkraften är beroende på hur botten blivit påverkad.

Spår kan ha blåst bort

Ett problem är dock att det har läckt ut stora mängder gas på platsen. Det gör att vattenmassan rört sig och spår kan ha försvunnit.
– Gasen kan ha blåst bort viktiga spår. Jag tror inte att man kan vänta sig att hitta till exempel mindre spår om det varit en mini-ubåt eller dykare på plats. De spåren har i så fall antingen blåst bort av explosionen eller av gasen som har rusat ut.
Avståndet mellan läckorna i Nord Stream 1 och 2 är uppskattningsvis 75 kilometer och mellan läckorna i Nord Stream 1 är det ungefär 6 kilometer. Eftersom sprängningarna inträffat på olika platser skulle det även kunna bli aktuellt att undersöka delar av det orörda området mellan explosionerna.
– Om det har lämnats mindre spår som finns kvar i det området där det inte har exploderat och sprutat ut gas, säger Hans Liwång.

"Många vill titta"

Nord Stream 1 har två läckor, varav en i svensk ekonomisk zon ungefär i höjd med Simirishamn. Nord Stream 2 läcker i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm.
Trots att ingen av läckorna ligger på svenskt territorium finns det inga juridiska problem för Sverige att göra en brottsplatsundersökning, enligt Liwång.
– Det är väldigt oreglerat, snarare än att det är begränsat. Jag skulle gissa på att det är många som är intresserade av att åka ner och titta på det här. Och det är många som har den möjligheten rent juridiskt.
– Jag kan tänka mig att EU, Danmark, Sverige och Tyskland är intresserade av att göra gemensam sak i det här, fortsätter Liwång.
Hans Liwång tror att man inom kort kommer att kunna undersöka platsen närmare med hjälp av exempelvis en obemannad undervattenfarkost.
– Plötsligt kommer gasen att ta slut. Ligger man då redo så kan man nog nu inom några dagar filma och titta på det här, säger han.
TT har sökt polisen för en kommentar kring förundersökningar i vatten. Säkerhetspolisen vill i nuläget inte kommentera.

ANDRA LÄSER