Är magiska svampar svaret på alla våra psykiska problem?

Hallucinogena ämnen som länge varit förbjudna verkar kunna hjälpa människor som lider av allt från svår depression till olika beroendesjukdomar. Jesper Ekelund, överläkare i psykiatri, följer utvecklingen med stort intresse men påpekar samtidigt att majoriteten av bevisningen i nuläget är anekdotisk.

”Det är många Silicon Valley-miljardärer som är intresserade av magiska svampar, så forskning kommer. Kommer det att bli en allmän behandling mot depression? Jag är tveksam”, säger Jesper Ekelund som tar emot HBL på HUS Psykiatricentrum i Tölö.
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
09.02.2023 05:01 UPPDATERAD 09.02.2023 11:35
Psilocybin är den aktiva molekylen i det som man i vardagligt tal kallar för magiska svampar. Svamparna hör till släktet skivlingar och finns i stora delar av världen. De växer även i Finlands skogar.
Svamparnas effekt har varit känd länge, särskilt bland olika urfolk. Under historien har de konsumerats i allt från shamanismen till coffeeshops i Amsterdam.
Forskning om svamparnas terapeutiska egenskaper är inte heller något nytt. Under 1950- och 60-talen undersöktes hur det hallucinogena ruset kunde användas inom psykiatrin. Forskningen, som till största delen bedrevs i USA, fick ett abrupt slut i och med valet av Richard Nixon till president och introduktionen av hans hårdföra narkotikapolitik.

ANDRA LÄSER