Undersökning: Flickor intresserade av att bli chefer

Landets regering och andra kvinnliga förebilder kan vara en orsak till att flickor vill påverka, enigt Tankesmedjan Talous ja nuoret TAT.

Ministrarna Sanna Marin och Maria Ohisalo är några av de kvinnliga förebilder som kan inspirera unga i yrkesval.
Tankesmedjan Talous ja nuoret TAT har kartlagt hur mer än 15 000 unga på olika utbildningsstadier ser på framtidens arbetsliv.
I jämförelse med motsvarande kartläggning från i fjol har flickornas intresse för att ta ansvar och avancera i arbetslivet vuxit i jämförelse med pojkarnas.
"Utvecklingen kan bland annat bero på att det finns allt fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, bland annat landet regering", säger Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, direktör vid TAT, i pressmeddelandet.
Både flickor och pojkar är ändå starkt traditionsbundna när de planerar sin framtida karriär. Flickor är intresserade av kvinnodominerade branscher och män av mansdominerade branscher.
ANDRA LÄSER