Tvåmetersregeln inom kulturfältet slopas – om anvisningar inte räcker görs en lagändring

Regionförvaltningsverken runtom i landet har den beslutande makten i frågan. Regeringen är ändå tydlig i sitt budskap: på ett eller annat sätt ska kulturfältets verksamhetsmöjligheter tryggas trots den förvärrade coronaepidemin.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att det inte handlar om en särskilt omfattande lagändring ifall en sådan skulle bli aktuell. Arkivbild.
12.08.2021 20:09 UPPDATERAD 12.08.2021 20:23
Då ministrarna anlände till regeringens sammanträde i Ständerhuset på torsdagen var de eniga om att den så kallade tvåmetersregeln försätter kulturbranschen i en ojämlik position.
Drygt fyra timmar senare avslutades mötet och regeringen hade enats kring sin ståndpunkt i frågan.
Inom kort ska Social- och hälsovårdsministeriet sända ut anvisningar till landets regionförvaltningsverk, som har rätten att besluta om vilka coronarestriktioner som ska gälla.
Av anvisningarna ska det klart och tydligt framgå att regeringen anser att kulturbranschen ska kunna bedriva sin verksamhet på ett hälsosäkert sätt utan att det krävs ett två meters avstånd mellan publiken.
Om anvisningarna inte räcker är regeringen redo att införa lagändringar. I så fall bereds lagändringen av Social- och hälsovårdsministeriet.

Tydligt budskap från regeringshåll

Förhoppningen är att en ändring i frågan ska ske inom kort.
– Jag utgår i från att anvisningarna sänds ut i rask takt. Regeringens förhoppning är såklart att anvisningarna uppfattas korrekt av de myndigheter som fattar besluten, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).
Ifall ministeriets anvisningar inte leder till någon förändring säger Henriksson att det inte handlar om en särskilt omfattande lagändring.
– Det är i så fall exempelvis en märkbart mindre lagändring än vad som krävs nu då vi arbetar med att införa ett coronapass i Finland.
Henriksson säger att det nu är upp till myndigheterna att fatta besluten.
– Regeringens politiska budskap är ändå tydligt. Vi vill att samhället ska vara så öppet som möjligt i höst. Dessutom ser vi det som ytterst viktigt att man tar hänsyn till barn och unga då man fattar besluten, och att kulturfältets verksamhetsmöjligheter tryggas.

Den omtalade paragrafen

Paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar som för tillfället ställer till det för kulturfältet är den temporära paragrafen 58d. Den slår fast att man i områden med en coronaincidens på över 25 kan kräva två meters avstånd mellan personer som vistas inomhus i mer än 15 minuter.
För tillfället överskrider alla landskap kraftigt incidensen 25.
Eftersom regionförvaltningsverken beslutat att införa paragrafen på många håll i landet, har det lett till att bland annat Svenska Teatern i Helsingfors högst kan ta in 100 personer trots att salongen rymmer 600 personer.
Budskapet från kulturfältet har varit tydligt: det går inte att genomföra verksamheten under sådana premisser.
Också flera ministrar var inne på samma toner då de anlände till Ständerhuset tidigare under torsdagen. Exempelvis undervisningsminister Li Andersson (VF) sade då hon anlände till Ständerhuset att det är orättvist att tvåmetersregeln inomhus tillämpas enbart inom kulturbranschen.

ANDRA LÄSER