Esbo investerar miljarder i västmetron, skolor och daghem

Esbo stad satsar stort på renoveringar av skolor och daghem samt västmetrons förlängning och infrastruktur. Budgeten för 2019 är ett dokument med siktet ställt långt in i framtiden.

Västmetrons förlängning från Mattby till Stensvik slukar en stor del av Esbos budget flera år framöver.
Esbo stads långsiktiga program för renovering och nybyggen av skolor och daghem är omfattande. De kommande tolv åren ska Esbo bygga och renovera skolhus och daghem för 1,1 miljard euro. Programmet omfattar även svenskspråkiga skolhus och daghem.
– Många renoveringar och byggen är ur ett svenskspråkigt perspektiv viktiga. Kungsgårdsskolan ska äntligen få en ny byggnad. Vi hoppas att byggstarten sker nästa år så att huset står färdigt 2020 eller 2021, säger Bo Lönnqvist, fullmäktigeledamot för SFP i Esbo.
Byggstarten för det tvåspråkiga skolcentret Monikko i Alberga, som ersätter Boställsskolan, sker i december och skolcentret ska stå färdigt i maj 2021. Här ska också finnas ett daghem på svenska.
– Då får vi det första daghemmet på svenska som är öppet dygnet runt. I Esbo finns det ett behov av dagvård på svenska för barn till föräldrar som jobbar i skift, säger Lönnqvist.
Ett antal nya daghem på svenska planeras också i Esbo centrum, Esboviken, Mattby och Olars. De ersätter enheter som är inhysta i bostadshus. Enheterna har en eller två daghemsgrupper.
– I områdena ska ändamålsenligare daghemslokaler byggas, men då talar vi om från 2024 och framåt. Budgeten för byggandet av de här lokalerna är preliminär och kan ändras. Den gamla byggnaden där Mattbergets daghem verkar borde ha renoverats för länge sedan, men problemet är att området vid Mattlidens skolcentrum saknar en detaljplan. Bara detaljplanen är klar går renoveringsprojektet snabbare framåt, säger Lönnqvist.

Optimist

Statsdirektör Jukka Mäkelä ser optimistiskt på det ekonomiska läget för Esbo, men tycker att det är orättvist att Esbo tvingas finansiera andra kommuner i landet.
– Utjämningen av skatteintäkter på cirka 200 miljoner årligen från skattebetalare i Esbo till övriga kommuner i Finland är oskäligt för oss som är en stad som svarar både för tillväxt och invandring. I sex år har vi betalat 1,2 miljarder euro i statsandelsutjämningar till övriga kommuner. Vi som är motorer borde ha förutsättningar att investera och skapa nya jobb. Jag är illa rädd för att social- och hälsovårdsreformen försämrar vår förmåga att investera, säger Mäkelä.
2019 blir året då flera trafikprojekt utvecklas och byggs. Spårjokern mellan östra Esbo och östra Helsingfors börjar byggas. De närmaste fem åren investerar Esbo drygt 300 miljoner i Spårjokern. Stadens investeringsprogram på 12 år uppgår till 3,2 miljarder euro. I den summan inräknas byggandet av bostäder, Spårjokern, byggandet av trafikleder och de pengar som behövs för utvecklandet av kollektivtrafik. 2019 betalar varje invånare i Esbo 108 euro för Västmetro Ab:s utgifter.
Esbokoncernen dit både staden, helägda och delägda bolag, stiftelser och samkommuner hör, investerar under fyra år 3,4 miljarder euro i västmetrons andra byggetapp. År 2019 utgör summan 800 miljoner euro.

Fotnot: Bilden ändrad 3.11. kl.15.50.

Plock ur Esbos budget 2019

Hälsostationen i Mattby flyttar till köpcentret Iso Omena och betjänar vardagar mellan klockan 7 och 20.
Tandvård erbjuds i stadens tandkliniker också på kvällar.
Servicen för funktionsnedsatta utvecklas med ett utökat stödboende och snabbare behandling av ansökningar.
Barnfamiljer ska erbjudas allt mer tidigt stöd och tjänster som förs ut till hemmen.
De omfattande trafikarbetena som försvårar biltrafiken på Ring I blir färdiga.
Drygt 500 nya hyresbostäder som ägs av stadens hyresbolag Espoon Asunnot börjar byggas. 115 av Espoon Asunnots bostäder blir färdiga i Ängskulla i januari 2019.
Byggandet av Mattby simhall börjar. Simhallen ska öppnas 2020.

ANDRA LÄSER