"Släpp ingen bong över bron!"

Uråldriga fördomar styr och forskningen fimpas inom finländsk cannabispolitik.

Än en gång har ett medborgarinitiativ om att avkriminalisera användningen av cannabis överlämnats till riksdagen, men det vore knappast realistiskt att förvänta sig en objektiv behandling eller analytisk diskussion.
Släpp ingen djävul över bron! ropar general Sandels åt en svagsint Sven Dufva som av misstag går till ensam attack mot ryssarna i den runebergska dikten. Goda men illa upplysta avsikter är också normen inom finländsk cannabispolitik. Häromveckan överlämnades ett medborgarinitiativ om att avkriminalisera användningen av cannabis, att låta vuxna använda, inneha och odla cannabis för eget, småskaligt bruk. Det skulle klämma åt svarthandeln, förebygga marginalisering och spara myndighetsresurser. För ett år sedan sköts ett liknande initiativ ner på momangen av moralpolisen. Inte heller den här gången vågar någon hoppas på en objektiv behandling.

ANDRA LÄSER