Betalningsanmärkningarna ökar rekordsnabbt

Varje dag får 110 nya personer en prick i kreditupplysningsregistret.

Maja-Stina Andersson
05.10.2016 05:24
Antalet finländare med betalningsanmärkningar växer i rekordtakt, uppger kreditupplysningsbolaget Suomen asiakastieto. I slutet av september hade nästan 374 200 personer en betalningsanmärkning, vilket är nytt rekord. I år har 30 000 nya personer skrivits in i registret, vilket motsvarar 110 personer per dag.
Tidigare korrelerade antalet personer med betalningsanmärkningar för det mesta med antalet arbetslösa, men inte nu längre.
– Enligt Statistikcentralen har arbetslösheten sjunkit med en procentenhet sedan i fjol, men betalningssvårigheterna har fortsatt att öka. Antalet personer med anmärkningar i registret är 8,2 procent, skriver Suomen asiakastietos verksamhetsledare Jouni Muhonen i ett pressmeddelande.

"Kredit har normaliserats"

På Helsingfors stads skuldrådgivning säger ledande socialarbetare Erkki Leistén att han inte ser några direkta effekter av att betalningssvårigheterna ökat. Det gör man däremot på Garanti-Stiftelsen som driver en avgiftsfri chatt- och telefontjänst för skuldsatta och som kan gå i borgen för saneringslån.
– Vår telefonrådgivning är överbelastad och vi kan bara svara på tio procent av alla samtal som kommer in. Där vi i fjol hade cirka 27 000 samtal, väntar vi oss sammanlagt 40 000 samtal i år, säger kommunikationschefen Minna Mattila.
Att samtalen är så många indikerar att folk är uthålliga och verkligen vill lösa sina ekonomiska problem, säger hon.
– Många ringer ihärdigt tills de kommer fram. Ungefär hälften av de som ringer har ännu inte prickats men ligger väldigt nära.
Enligt Mattila har betalningssvårigheterna blivit allvarligare. Olika former av snabblån gör det möjligt att skjuta problemen framför sig när skulderna hopar sig. Men att betala av lån med nya lån leder snabbt till en skuldspiral.
– Marknadsföringen av olika lån är aggressiv och att köpa på kredit är normaliserat. Det gör att skulderna numera hinner växa sig mycket större än tidigare, innan kunden vaknar upp och börjar bena ut hela skuldbördan. Många inser inte hur många lån de faktiskt har när de köper till exempel hemelektronik eller telefoner på avbetalning. Man kanske redan har bostadslån, studielån, avbetalning på någon möbel och en visa-räkning. En bra tumregel är att ha högst en konsumentkredit åt gången. Om man hamnar i en situation där man överväger att ta lån för att betala av på ett annat lån ska man genast hejda sig och kontakta en instans som kan hjälpa, säger Mattila.
De stora skulderna och den osäkra arbetsmarknaden gör också att det blivit svårare för Garanti-Stiftelsen att hitta lösningar på kundernas problem. Utan regelbundna inkomster eller fast anställning är alternativen för att ta sig ut ur skuldspiralen färre.
– Tyvärr måste vi ofta ge det hårda rådet att låta skulderna falla till utmätning, trots att ingen vill ha en prick i registret. Då bryts åtminstone skuldspiralen och man slutar ta fler lån.
Ekonomiska skulder är tabu och många som kontaktar Garanti-Stiftelsen känner stor stress och skam över sin situation.
– Den skuldsatta vågar kanske inte ens berätta om problemen för sina allra närmaste. När den ekonomiska situationen blir alltför stressig agerar man panikartat och tar till den snabbaste lösningen – nya lån för att betala av tidigare lån, säger Mattila.
Hon ger inte mycket för regeringens krig mot snabblånen, problemen är djupare än så. Mattila förespråkar i stället vettiga och trygga lånealternativ för låginkomsttagare.
– Kreditgivarna borde också ges möjlighet till så kallad positiv kreditupplysning som innebär att kreditgivaren får granska hur många lån och avbetalningar kunden redan har, innan man beviljar nya lån. På det sättet skulle begynnande skuldspiraler stoppas i ett mycket tidigare skede, långt innan man får en prick i registret.

Prick i registret

Att enbart bli försenad med att betala en räkning leder inte till prick i registret. Däremot kan en obetald konsumentkredit leda till en prick efter 60 dagars försening om detta nämns i kreditavtalet. En betalningsuppmaning där detta hot nämns ska skickas till gäldenären minst 21 dagar tidigare.
Man kan också prickas om det vid utsökning konstaterats att man är medellös, om man beviljats skuldsanering eller om en domstol har slagit fast att man ska betala skulden.
Anteckningarna om betalningsstörningar stannar i allmänhet i registret i 2-3 år. En ny anteckning förlänger tiden.
En betalningsanmärkning innebär bland annat att kreditkort återtas, att man inte längre får köpa på avbetalning och att det blir mycket svårare att beviljas lån eller skaffa sig en hyresbostad.
Om man har flera mindre skulder och inte klarar av amorteringarna kan lösningen vara ett saneringslån som beviljas med skälig ränta.
Det kan vara svårt att få saneringslån på banken om man har betalningsstörningar. Garanti-Stiftelsen kan då i vissa fall bevilja borgen för lånet.
Kreditordlista:
Konsumentkredit
Konsumentkrediter är till exempel bostads- och studielån, kreditkort (ex. Visa, Mastercard), avbetalningskrediter och kortkrediter som erbjuds via möbel- och elektronikaffärer. Krediter beviljas av banker, finansieringsbolag och andra kreditgivare. Det finns två typer av konsumentkrediter: engångskrediter och fortlöpande krediter.
En engångskredit lyfter man på en gång och betalar tillbaka under utsatt tid, antingen som en klumpsumma eller i rater. Till exempel postorderföretag beviljar engångskredit utan säkerheter. Så fungerar också många snabblån.
En fortlöpande kredit är en konsumentkredit som man ständigt har tillgång till upp till en avtalad kreditgräns. För ett kreditkort avtalas en kreditgräns eller kreditlimit inom vilken kunden kan använda kortet.

ANDRA LÄSER