Insändare: Vi är skyldiga ge barnen den bästa möjliga uppväxten

13.01.2023 15:15
Samhället måste bära sitt ansvar. Småbarnspedagogikens utmaningar har varit ett faktum flera år, men inga märkbara ändringar har gjorts för att förbättra situationen. Det saknas arbetskraft i form av småbarnspedagoger och vårdnadshavare är oroliga för barnens trygghet.
Personaldimensioneringen måste ses över och speciellt hur den följs. Dimensioneringen lagen lyfter fram är ett minimikrav, inte ett mål som ska försöka uppnås. Det samma gäller lokalerna.
Personalen i huvudstadsregionen måste kunna leva på lönen de får och personalförmånerna måste vara tillräckligt bra. Dessutom måste personalen känna sig hörd och ha möjlighet att utveckla sig själv och verksamheten. Arbetsbördan och uppgifterna bör ses över så att det finns tid för den egentliga uppgiften, det vill säga att vara med barnen.
Vårdnadshavarna vill ha trygga enheter, bra pedagogik och ändamålsenliga lokaler. Barnen och vårdnadshavarna uppskattar trygga, vänliga och bekanta vuxna. Enheterna ska också finnas nära hemmet för att göra vardagen smidigare. Om någon av de ovanstående sakerna brister finns det risk att familjer börjar rösta med fötterna. Då tappar regionen invånare och arbetsplatserna arbetskraft som det just nu är brist på inom många branscher.
Vi har redan ett system med närskola. Ett system med småbarnspedagogik nära hemmet skulle vara ett framtida mål att utveckla samtidigt som det problem vi har här och nu bör åtgärdas.
Barnen är inte skyldiga oss vuxna något, men vi är skyldiga att ge dem den bästa möjliga uppväxten. Därför kommer jag att delta i manifestationen #stopvakavaleikki nästa vecka.
Kent Ketomäki, småbarnsförälder och klasslärare, Helsingfors

ANDRA LÄSER