Skulle dagens generation klara av ett vinterkrig? "En typisk nittonåring ger upp så lätt nu för tiden"

Dagens beväringar är i sämre fysisk kondition än någonsin förut. En stor del av reservisterna uppfyller inte de fysiska kraven för en soldat. – Det är mycket oroväckande, säger Stefan Westerback, före detta idrottsofficer och numera lärare vid Solvalla idrottsinstitut.

Dagens krigföring sker ofta i stadsmiljö, men det krävs fortfarande bra fysisk prestationsförmåga.
17.03.2022 06:00 UPPDATERAD 17.03.2022 08:03
Ukrainakriget har också väckt diskussion om Finlands försvarsförmåga – som till stor del grundar sig på allmän värnplikt och en stor reserv. Många reservister har redan varit i kontakt med Försvarsmaktens regionkontor för att ta reda på sin uppgift i en krissituation.
Samtidigt är det ett faktum att beväringarna är i sämre fysisk kondition än någonsin förut. En stor del av reservisterna är också helt enkelt i för dåligt skick för att vara funktionsdugliga i en krissituation.
– I dag är det väldigt få reservister – eller beväringar – som uppfyller kraven för en stridsduglig soldat, säger Henrika Backlund, kaptenlöjtnant i avsked sedan 2020, numera generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott (FSI).

ANDRA LÄSER