Krav, hot och tidsbrist – är skolan i kris? Berätta för HBL

Sex av tio grundskolelärare har övervägt att byta jobb, och tre av tio har upplevt att de behandlas osakligt i arbetet, visar enkäter som gjorts under hösten. Och förändringen är stor sedan i våras. Men vad har hänt med skolan? Berätta hur du upplever läget i din skola – i webbformuläret nedan kan du vara anonym om du önskar.

16.11.2021 05:00 UPPDATERAD 18.11.2021 15:47
Över hälften av lärarna i grundskolan har övervägt att byta jobb under den senaste tiden, visar lärarfacket OAJ:s enkät från slutet av september. Förändringen till den förra mätningen är stor – och går i fel riktning. Ännu i våras var det tre av tio som övervägt att byta jobb, några månader senare hade andelen fördubblats.
"Det här är rent ut sagt en nödsituation. Varje beslutsfattare och arbetsgivare måste nu stanna upp och begrunda hur stora följder det har för hela samhället om lärare, rektorer och daghemsföreståndare börjar byta jobb i stora skaror", kommenterade lärarfackets ordförande Olli Luukkainen.
Över 80 procent uppgav arbetsbelastningen som orsak till att man överväger att byta jobb, och närmare 70 procent nämnde den ökade arbetsmängden. Först därefter kom lönen.
En färsk undersökning från Finlands svenska lärarförbund FSL och Åbo Akademi visar för sin del att tre av tio lärare upplevt osakligt bemötande på jobbet. De lärare som blir illa behandlade uppger högre känslor av stress, mindre arbetsglädje och mindre känsla av att jobbet är meningsfullt och hanterbart.
"Det finns skolor där vardagen inte handlar om att släcka enstaka bränder i knutarna utan att på något sätt med nöd och näppe få ett inferno under kontroll tillräckligt länge för att kunna ta ett andetag och sedan återgå till att försöka släcka det med allt man har. Det är ingen överdrift, det är verkligheten för många lärare numera", skriver en person som är aktiv i skolvärlden till HBL. Och: "Det handlar inte om löner, det handlar om samhället och allting som gått snett. Det handlar om ork och en ständig känsla av hopplöshet."
Hur upplever du läget i din skola? Berätta för HBL så följer vi upp.

Jobbar du i skolan? Berätta för HBL!

Jobbar du som lärare eller i någon annan funktion inom skolvärlden? Hur upplever du skolvardagen? Har arbetsbördan ökat, och hur klarar du av den? Hur fungerar samarbetet inom skolan och med hemmen? Har du själv övervägt att byta jobb? Och: Vad skulle behövas för en bättre skola för såväl elever som lärare?
Berätta om dina erfarenheter för HBL.
Du får vara anonym om du vill men lämna gärna dina kontaktuppgifter.
Du kan mejla jenny.back@hbl.fi eller ringa 09-12531.

ANDRA LÄSER