Insändare: Privata skogsägare äger merparten av skogarna

13.11.2022 14:15
Peter Buchert skriver (HBL 9.11) om oppositionens interpellation: ”Oppositionen varnar för att förslaget hotar skogsindustrins intressen”. Det här är inte korrekt, i interpellationen (IP 4/2022) nämns industrin endast i satsen ”I bedömningen saknas ännu bland annat förordningens indirekta konsekvenser för de enskilda markägarna, industrin, regionerna och skatteinkomsterna.”
Vad Buchert tycks ha glömt bort är de drygt 600 000 privata skogsägare som tillsammans äger 60 procent av Finlands skogar. Av skogarna ägs 26 procent av den finska staten. Industrins andel är 9 procent.
Rolf Stenberg, skogsägare. Pyttis
Svar Oppositionen hänvisade både i texten och i debatten på onsdagen bland annat till skogsindustrins intressen. De inskränker sig inte bara till den skog som industriföretagen själva äger, utan också till de privatägda skogarna, eftersom industrin köper mycket av sin råvara där.
Däremot har Stenberg rätt i att oppositionen också hänvisade till de privata skogsägarna. Även ett av regeringspartierna uttryckte oro för att EU skulle komma att lägga beslag på privat egendom.
Peter Buchert, journalist, HBL

ANDRA LÄSER