Plan B för klimatet

Alla mätare visar rött och inte ens om nuvarande internationella avtal uppfylls stannar den globala uppvärmningen vid två grader.

Hotbilderna är många då det gäller klimatförändringen och de blir allt fler. Att Donald Trump som en av sina första åtgärder som president meddelade att USA nu drar sig ur FN:s klimatavtal som slöts i Paris 2015 var bara ett av många bakslag. Inom EU har det visat sig omöjligt för till exempel Tyskland att minska sina utsläpp av koldioxid i den takt som skulle krävas och färsk statistik från Kina visar att utsläppen nu ökar igen efter att ha minskat sedan 2011.
De praktiska konsekvenserna av Trumps beslut kanske inte blir så stora i slutändan, men själva beslutet visar hur svårt det är för politiker att nå samförstånd ens i en fråga som alla är eniga om är viktig. Nationella intressen och väljarstöd väger tungt, tyngre än rapporter från forskare som politikerna kan välja att ifrågasätta.
Men där politikerna tvekar har nu i stället företagen fångat bollen. I allt fler industriella länder uppstår företagssammanslutningar som inte bara värnar om miljön, utan vidtar konkreta åtgärder för att minimera sin miljöpåverkan. Skälen är inte allt igenom altruistiska, dels kan många företag tjäna pengar på att sälja olika slag av miljötekniska lösningar, dels kan klimatrelaterade risker påverka deras förmåga att generera pengar och åstadkomma resultat.
Financial Stability Board grundades under finanskrisen för snart tio år sedan för att förbättra stabiliteten på finansmarknaden. Första ordförande hette Mario Draghi, numera chefdirektör på Europeiska centralbanken ECB. Nu är klimatet en aktuell fråga även här.
För konsekvenserna av klimatförändringen är något som påverkar finansmarknadens stabilitet. När världen går mot en ekonomi med mindre utsläpp av koldioxid innebär det nya, strängare lagar som betyder risker för företagen och teknologiska risker för dem som väljer fel. För att inte tala om marknadsrisker och förstörda rykten, se bara på till exempel Volkswagen.
Därför har många företag nu både globalt och på hemmaplan här i Finland tagit miljöfrågorna till sig. Climate Leadership Council heter ett organ med personmedlemmar som Nokias förre vd Jorma Ollila, meteorologiska institutets tidigare generaldirektör Petteri Taalas och nu senast Romklubbens ordförande Anders Wijkman. Med är också ett stort antal finländska börsbolag liksom företag utanför börsen.
Den gemensamma nämnaren är strävan att uppnå neutralitet vad koldioxidutsläpp beträffar och att kunna utveckla teknik och affärsmöjligheter i anslutning till klimatarbetet.
Där politikerna ser ut att fallera tar alltså företagen över. Till stöd har de omfattande forskning i klimatfrågorna. Många företag jobbar redan klimatsmart i stora delar av sin verksamhet, det kräver också deras kunder.
För företagens del är det klart att det behövs ekonomiska incentiv för klimatarbetet. Den goda nyheten är att incentiven finns där. Och tur är det. För när politikerna käbblar om vem som borde minska sina utsläpp mest så står hoppet för klimatets del till plan B, till att företagen tjänar tillräckligt på klimatarbetet för att åstadkomma konkreta resultat.

ANDRA LÄSER