Första domen mot gatugäng: Gangsterrapparen Milan Jaff dömdes till strängt straff efter dråpförsök och skottlossning

Två rappare döms till stränga fängelsestraff i det fall där våld eskalerat mellan ett gäng i Esbo och ett i Helsingfors. Tingsrätten går på åklagarens linje och anser att Helsingforsgänget utgör en organiserad kriminell sammanslutning.

Konflikten mellan de två gängen ska ha börjat i maj i fjol och eskalerade till planer på ett dåd mot en konsert i Brunnshuset. Det lyckades polisen förhindra.
31.05.2022 14:30 UPPDATERAD 01.06.2022 11:42
Milan Jaff döms till sammanlagt 10 års fängelse och Yahue Mahdi Mohamud till 9 års fängelse i det som har beskrivits som en gängkonflikt mellan Helsingforsbaserade "Kurdish Mafia", som också kallas 47, samt Esbobaserade "L-City".
De båda unga männen har profilerat sig som så kallade gangsterrappare och är aktiva i sociala medier. Mahdi Mahmoud går under artistnamnet Cavallini.
Enligt Helsingfors tingsrätt har båda gjort sig skyldiga till dråpförsök, skjutvapenbrott, grovt rån, grovt frihetsberövande, narkotikabrott och förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa.
Jaff döms dessutom för misshandel och övergrepp i rättssak. I hans fängelsestraff ingår två tidigare villkorliga straff som nu verkställs.
Tio andra åtalade döms till villkorliga och ovillkorliga straff på mellan 3 månader till 2 år och 4 månader. En av de åtalade döms till bötesstraff och för en persons del faller åtalet. 

Ledargestalt och bestämt område

Åklagaren Perttu Könönen sade under rättegången att fallet visar att det nu finns gatugäng i Finland. Han har yrkat på straffskärpning med hänvisning till att "Kurdish Mafia" uppfyller kriterierna för organiserad kriminell sammanslutning.
Tingsrätten går på hans linje och dömer därför en del av de åtalade strängare.
Enligt rätten har motivet till de kriminella gärningarna varit att skydda grupperingens och medlemmarnas heder och okränkbarhet med våld eller hot om våld, och gänget här därmed haft ett olagligt syfte. Rätten ser det som klart att man har varit beredd att planera och utföra allvarliga brott i grupperingens namn.
De åtalade har nekat till att det skulle handla om gäng eller att de skulle ingå i ett sådant. Jaff har till exempel sagt att "Kurdish Mafia" enbart är ett låtnamn. Numret 47 skulle hänvisa till en ort i Turkiet och användas i marknadsföringen av Jaffs musik och inte vara ett gängemblem. Även i övrigt har de nekat till största delen av åtalen.
Rätten hänvisar ändå i sin dom bland annat till ett utlåtande från Centralkriminalpolisen om att Kurdish Mafia uppstått 2019 då beteckningen 47 har börjat användas. Enligt utlåtandet har grupperingen en tydlig hierarki och samlas på ett bestämt område, östra Helsingfors. Ungefär 40 personer är med i verksamheten och 20 personer är egentliga medlemmar. Så gott som alla har enligt utlåtandet varit misstänkta eller dömts för olika narkotika- eller våldsbrott. 
Rättegången hölls under flera dagar i våras. Polisbevakningen i Helsingfors tingsrätt var omfattande. 

Skott i Esbo, planerat dåd i Brunnshuset

Åtalspunkterna är sammanlagt 19 stycken, och det hela började enligt tingsrätten med en misshandel i maj i fjol.
I september sköt Jaff och Mahdi Mohamud enligt rätten skott mot ett enfamiljshus i Fågelberga. En fest pågick och Helsingforsgänget ville enligt rätten komma åt en medlem ur Esbogänget, även han rappare.
Tingsrätten slår fast att de gjort sig skyldiga till dråpförsök eftersom det ses som bevisat att de sköt flera skott mot fönstren i huset. Ett av skotten skulle ha träffat en person innanför fönstret om kulan inte stoppats av glaset.
I oktober planerade de enligt tingsrätten att gå till attack under en konsert i Brunnshuset där Esborapparen skulle uppträda. De var tillsammans med andra åtalade på väg till Brunnshuset, rustade med eggvapen. I planerna hade även ingått ett skjutvapen.
Polisen fick i och med teleavlyssning kännedom om planerna och lyckades förhindra dådet.
Esborapparen var i sin tur åtalad för misshandeln i maj, men han frias av rätten som menar att det inte är bevisat att han gjort sig skyldig till den.
Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.

Provokationer genom musiken

Polisen har tidigare varit försiktig med att tala om att det skulle förekomma gatugäng eller stadsdelsgäng i Finland. 
Det senaste året har det här ändå förändrats och i oktober i fjol gick Helsingforspolisens nyutnämnda chef för brottsutredningen, Markku Heinikari, ut med uppgifter om gängbildning. Till HBL sade han då att det finns knappt tio gäng med ett hundratal centrala medlemmar i huvudstadsregionen.
Diskussionen har delvis också handlat om definitioner och vad som ska ses som ett gäng. I tisdagens dom slår tingsrätten alltså i alla fall fast att ett av dem är att se som ett organiserat kriminellt gäng, detta även om det primära syftet enligt rätten inte är att uppnå ekonomisk vinning. Det kan ses som för finländska förhållanden unikt.
Under rättegången spelade åklagaren upp rapmusik med syfte att visa på att våldet delvis provocerats fram genom så kallade diss tracks. Enligt domen är det klart att det förekommer sådan skymfning i lyriken. Det är något som är bekant bland annat från gängrelaterad kriminalitet i Sverige.
Läs också: Åklagaren: Dåd planerades till Brunnshuset vid rapkonsert
Läs också: Huvudåtalad i gängrättegång jublar över utveckling
Läs också: I jakten på respekt kan någon annans dyra kläder bli begärligt byte

ANDRA LÄSER