JHL:s ordförande ryter till om felen i Helsingfors stads löneutbetalningssystem

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine kräver att Helsingfors stad omedelbart åtgärdar problemen med löneutbetalningar som pågått i flera månader.

Runt 2 000 av Helsingfors stads anställda har drabbats av problemen med det nya löneprogrammet.
Problemen med felutbetalda och försenade löner till Helsingfors stads anställda fortsätter. Felen hänger ihop med Helsingfors nya löneutbetalningsprogram Sarastia som lider av stora problem. I vissa fall har utbetalningarna försenats med flera veckor.
HBL har skrivit om klasslärarvikarien Julia Huovinen som inte har fått lön sedan mars och hur vissa lärare vid Arbis i Helsingfors inte fått lön när nytt system krånglar.
Fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine beskriver situationen som orimlig och uppmanar staden att omedelbart åtgärda felen i systemet. Niemi-Laine påpekar i ett pressmeddelande att försenade utbetalningar av löner kan ha allvarliga konsekvenser för personer som får exempelvis bostadsbidrag eller andra socialbidrag.
"Det är inte trevligt att tvingas förklara varför inkomsten varierar från månad till månad för inkomstregistrets myndigheter. Det kan trassla till en persons ekonomi riktigt allvarligt", säger Niemi-Laine i pressmeddelandet.
Hon riktar hård kritik mot hur staden med borgmästare Juhana Vartianen i spetsen skött problemet. Niemi-Laine efterlyser ansvarstagande från stadens sida.
"Det handlar om att staden har för få anställda som sköter löneräkningen. Man kan helt enkelt inte spara på allt. När det gäller löner har utbetalningarna tydligt avtalats i kollektivavtalen. När sådana här systemreformer genomförs är det nödvändigt att veta vilka skyldigheter arbetsgivaren har och försäkra sig om att det är skyldigheterna som styr reformen."
ANDRA LÄSER