Hur ska jag ta upp min kollegas alkoholproblem? Finländarnas åsikter går isär

Ska man ta eget initiativ och ingripa om ens medarbetare har alkoholproblem? Frågan delar åsikter bland finländare beroende på var man positionerar sig politiskt på höger-vänsterskalan, visar en ny undersökning.

Det kan vara svårt att prata om en kollegas alkoholproblem. Arkivbild.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
09.03.2023 00:02
Finländarna har motstridiga åsikter om vem som ska ingripa i en medarbetares eller kollegas alkoholproblem på arbetsplatsen, visar A-klinikstiftelsens färska undersökning.
Över hälften av de tillfrågade (53 procent), upplever att man som medarbetare inte själv har en skyldighet att föra en kollegas alkoholproblem på tal, utan att det i första hand är arbetshälsovårdens uppgift. I svaren framkommer det att personer som politiskt lutar högerut i högre grad anser att det inte är ens uppgift som medarbetare att ta upp samtalsämnet på arbetsplatsen.
Enligt undersökningen anser en femtedel att personer med alkoholproblem kan nekas en del social- och hälsovårdstjänster, eftersom de själva har orsakat problemen med sitt beteende. Också i denna fråga var det främst politiskt högersinnade personer som tyckte så. 

Svårt diskussionsämne 

Enligt knappt hälften, 47 procent, är det svårt att prata om en medarbetares alkoholproblem på arbetsplatsen.
”Men det är ändå långt över hälften av de tillfrågade som anser att det är värt att diskutera problemen på arbetsplatsen,” konstaterar A-klinikstiftelsens verkställande direktör Hanna Paikkala i ett pressmeddelande.
”Att ta upp ämnet är svårt men inte omöjligt. En så enkel fråga som 'kan jag hjälpa dig?' kan förbättra situationen”, säger Paikkala.
Enligt Paikkala är det viktigt att personen som har alkoholproblem upplever att hen har möjlighet att dela med sig av sina bekymmer för att man ska kunna ta itu med dem. 
Nästan en tredjedel av de som deltog i undersökningen anser att de åtgärder som arbetsplatsen har till sitt förfogande trots allt är otillräckliga för att stödja personer som har en beroendesjukdom. 

Nej tack till starka alkoholdrycker i matbutiker

I undersökningen ställdes också frågor om alkoholförsäljningen i Finland. Bland annat visar svaren att en klar majoritet, 65 procent, motsätter sig tanken om att starksprit skulle säljas i matbutiker.
Om alkohol skulle bli mer lättillgänglig i matbutikerna, bedömer runt 60 procent att det skulle leda till bland annat fler sjukdomar, olyckor och dödsfall samt högre kostnader för samhället.
”Den största spridningen i svaren finns mellan personer i ledande positioner och pensionärer. I jämförelse med andra finländare är det främst pensionärer som tror att en kraftig utvidgning av tillgången på alkohol kommer att öka alla listade nackdelarna”, säger Kantar Publics forskningschef Mikko Hormio.
”Data visar också att de som uppfattar sig själva som högerorienterade inte ser de eventuella nackdelarna som lika omfattande som de som uppfattar sig själva som vänsterorienterade”, säger Hormio.
1 010 finländare deltog i undersökningen som genomfördes av bolaget Kantar Public. I samband med undersökningen kartlades också var de som tillfrågades positioner sig ideologiskt.

ANDRA LÄSER