Vi måste se det komma

"Dilemmat är att de radikala nationalisternas vulgärspråk riktar vår uppmärksamhet på spektakulära detaljer – som inte sällan är så groteska att vi per automatik slappnar av och förminskar budskapet."

Det potentiellt stora sker ibland i en tystnad som är självvald.

ANDRA LÄSER