Snok i segelbåt orsakade utryckning under midsommarhelgen

Midsommaren var livlig både till sjöss och på land. Olyckor, sjukdomsfall och slagsmål ledde till drygt 34 000 samtal till Nödcentralen, vilket var tusen mer än i fjol. En snok ombord på en segelbåt orsakade ett räddningsuppdrag i Nådendal.

Sjötrafiken var livlig i hela landet under midsommarhelgen. Åtminstone fem personer har bekräftats drunknade, bland dem en fiskare i Kalajoki och en äldre man på en badstrand i Pargas. Bilden är tagen utanför Havshamnen i Helsingfors. Arkivbild.
Ute till havs var den gångna midsommaren något lugnare än tidigare år. Västra Finlands sjöbevakningssektion utförde ett 60-tal uppdrag under midsommarhelgen, av vilka åtta klassades som nödlägen. Det var jämförelsevis färre uppdrag än året innan, även om det exceptionellt fina midsommarvädret lockade ut mycket folk till stugor och stränder. Tidvis var sjötrafiken i Skärgårdshavet mycket livlig.
Vid 19-tiden på söndagskvällen fick Egentliga Finlands räddningsverk larm om en snok ombord på en båt. Det handlade om en segelbåt som befann sig utanför Rimito i Åbolands skärgård.
Räddningsverket ryckte ut till Ajolantie i Nådendal och kunde återbörda snoken oskadd tillbaka till naturen. Det var Åbo Underrättelser som först skrev om snoken.
En stor del av sjöräddningsuppdragen berodde på tekniska fel. Sjöbevakning i Västra Finland utförde alkotest på 665 skeppare och de flesta av dessa blåste noll promille. Endast nio personer bland de testade gav positivt utslag och dessa misstänks för fylleri i sjötrafik.

Många ramlade omkull

I hela Finland tog Nödcentralsverket emot sammanlagt över 34 200 nödsamtal under de tre midsommardagarna. Under motsvarande tid förra året var antalet nödsamtal 33 000, så det skedde en klar ökning av hjälpbehovet. Ungefär hälften av samtalen ledde till uppdrag för akutsjukvården, polisen, räddningsverket och socialjouren.
De flesta uppdragen under midsommar handlade om försämrat allmäntillstånd, personer som hade ramlat omkull, vandalism och störande beteende. Drygt hälften av fallen förmedlades till prehospital akutsjukvård, medan polisen fick ta hand om närmare 40 procent.

ANDRA LÄSER