Regeringsförhandlarna tvistar om biobränslekrav i trafiken – då kan klimatmålen ryka

Distributionsskyldigheten är en tvistefråga i regeringsförhandlingarna. Det som gynnar bilistens plånbok äventyrar klimatmål och investeringsplaner.

Riksdagsledamoten Sheikki Laakso (Sannf) har sagt att det är så gott som omöjligt att regeringsförhandlingarna inte sätter stopp för höjningen av distributionsskyldigheten vid årsskiftet.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
16.05.2023 18:00
För att Finland ska nå sina klimatmål måste alla sektorer bjuda till. I trafiken är den så kallade distributionsskyldigheten ett instrument för att avveckla fossilberoendet och minska utsläppen.
Distributörerna av trafikdrivmedel måste nå upp till en viss andel biobränsle i den totala distributionen. Andelen ska öka successivt fram till 2030. Det kan göra bensin och diesel dyrare eftersom biodrivmedel kostar mer än fossila.
Finland hade redan en klar tidtabell för hur distributionsskyldigheten skulle öka, men med kriget och energikrisen kom ett politiskt behov att dämpa levnadskostnadsökningen. Därför beslutade Sanna Marins (SDP) regering att temporärt sänka distributionsskyldigheten för åren 2022–2023.

ANDRA LÄSER