Lapplands sjukvårdsdistrikt rättar regeringen: "Lappland befinner sig i accelerationsfasen"

En kommunikationsmiss ledde till att Lappland felaktigt sades vara i den allvarligaste coronafasen under regeringens presskonferens på torsdagen.

Infektionsöverläkare Markku Broas säger att förebyggande coronaåtgärder är på sin plats i Lappland då många resenärer från andra håll i landet nu flitigt besöker landskapet.
Under torsdagens presskonferens konstaterade regeringen att Lappland befinner sig i den allvarligaste coronafasen, fasen för samhällsspridning. För områden som befinner sig i denna fas införs striktare coronarestriktioner.
Lapplands sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare Markku Broas rättar nu uppgiften.
– Det har hänt en miss i kommunikationen. Vi uppfyller endast kravet för spridningsfasen vad gäller incidensen. De övriga kraven uppfylls inte, säger han.
Broas säger att Lappland trots det ändå inför striktare begränsningar i förebyggande syfte. Statsrådet har rekommenderat att områden som befinner sig i accelerationsfasen också inför samma restriktioner som områden i den allvarligaste spridningsfasen.
Lappland besöks också av många från andra håll i landet nu kring sportlovet, och därmed är förebyggande åtgärder helt på sin plats, anser Broas.
MTV Uutiset var först med nyheten.
ANDRA LÄSER