Ville Niinistö valdes till EU-rapportör med ansvar för kolsänkor

EU-kommissionen kräver att alla medlemsländer utökar sina kolsänkor.

Europaparlamentariker Ville Niinistö (Gröna) har valts till chefsförhandlare med ansvar för EU:s förordning om kolsänkor.
Europaparlamentariker Ville Niinistö (Gröna) blir rapportör och chefsförhandlare med ansvar för EU:s förordning om kolsänkor. Niinistös uppdrag blir att mejsla fram Europaparlamentets ståndpunkt när förordningen ska revideras.
Europaparlamentets miljöutskott beslöt att utnämna Niinistö till chefsförhandlare på måndagen. EU:s förordning om markanvändningen definierar bland annat hur skogarnas kolsänkor beaktas i EU:s klimatpolitiska målsättningar.
"Markanvändningens betydelse i kampen mot klimatkrisen är stor. Därför är det viktigt att förnya förordningen för att vi ska uppnå EU:s klimatmål", säger Ville Niinistö i ett pressmeddelande.
Enligt EU-kommissionens förslag ska varje medlemsland få ett eget mål för att utöka kolsänkorna. Enligt Niinistö är det ett steg i rätt riktning.
EU-kommissionens mål är att unionens kolsänkor ska binda cirka 310 miljoner ton koldioxid senast år 2030. Finlands andel av detta mål är 17,8 miljoner ton, vilket är i linje med de senaste årens nivå.
ANDRA LÄSER