Korsholms sak är vår

Vi förutsätter att kommunfullmäktige i Korsholm respekterar invånarmajoritetens vilja och avblåser planerna på en fusion!

Det är med stor oro vi tar del av nyheter från Korsholm i dessa dagar. Invånarna har nyligen tagit ställning till fusion med Vasa i en rådgivande folkomröstning. Resultatet är tydligt – 61,2 procent av invånarna röstade för att bevara Korsholms självständighet. Valdeltagandet var dessutom högt, 76,4 procent. Resultatet ger en bra vägledning för kommunfullmäktige, som följaktligen bör respektera invånarmajoritetens vilja.
Kommunförbundets direktör för juridiska ärenden, Arto Sulonen, säger om resultatet i Korsholm: "Min uppfattning är att saken nu blev avgjord" (ÅU 19.3).
Men vi har fått oroväckande information om att fullmäktige eventuellt avser välja en annan väg. Vissa politiker försöker förringa folkomröstningens resultat och finna kryphål för att Korsholm ska återuppta förhandlingarna med Vasa i syfte att genomföra en fusion. Det här kan inte kallas för annat än maktspel och försök att undergräva de demokratiska rättigheterna på ett flagrant sätt.
Rätt måste gå före makt. Vi förutsätter att kommunfullmäktige i Korsholm respekterar invånarmajoritetens vilja och avblåser planerna på en fusion!

Kristina Beijar

Heikki Pakarinen

Katarina Beijar

Carola Beijar

Camilla Beijar-Palmberg

Esbo

ANDRA LÄSER