Medborgarinitiativ om förändringar i lagen om småbarnspedagogik samlade 50 000 underskrifter

På en dryg vecka samlade ett medborgarinitiativ som kräver förändringar i lagen om småbarnspedagogik över 50 000 underskrifter. Det betyder att initiativet går vidare till riksdagen.

Medborgarinitiativet öppnade den 14 januari. 
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
24.01.2023 08:49
Initiativtagarna vill se förändringar i lagen om småbarnspedagogik för att åtgärda den utbredda personalbristen inom småbarnspedagogiken och garantera en trygg vardag för barnen.
De som undertecknat medborgarinitiativet kräver snabba åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena inom småbarnspedagogiken. Bland annat vill man att personaldimensioneringen förnyas så att personalbehovet beräknas enligt gruppstorlek.
Den nuvarande lagen fastställer endast den totala personalstyrkan sett till antalet barn på daghemmet. Att bemanningen ska vara tillräcklig på daghemmen under alla dagens timmar, framförs också i initiativet.
Enligt initiativtagarna är det inte möjligt för personalen att utföra sitt arbete lagenligt i nuläget eftersom lagen lämnar så mycket rum för tolkning. 

ANDRA LÄSER