Nynazist dömdes till fängelse i 2 år och 3 månader

Helsingfors hovrätt har gett domen i misshandelsfallet vid Stationsplatsen i september 2016. Hovrätten dömde Jesse Torniainen till två års och tre månaders fängelse för grov misshandel.

Jesse Torniainen dömdes till fängelse för misshandeln på Stationsplatsen i Helsingfors i september 2016.
Åtalet för grovt dödsvållande förkastades. I samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i september 2016 sparkade Jesse Torniainen en man i bröstet som hade spottat på honom. Offret föll och fick allvarliga skador i huvudet. Han avled senare på sjukhus. Den stora frågan var om offret dog på grund av Torniainens spark. Både åklagare och målsägande krävde ett fängelsestraff på 5,5 till 6 år för Torniainen. Enligt Torniainens försvar är en dom på högst 1 år och 3 månader tillräckligt.
Enligt hovrätten kan man inte utesluta att offrets användande av narkotika och av läkemedel mot föreskrifterna hade en betydelse med tanke på återhämtningen efter misshandeln. Hovrätten ansåg därmed att den grova misshandeln inte hade ett oavbrutet straffrättsligt samband till offret. Därmed förkastade hovrätten åtalet om grovt dödsvållande.
Hovrätten ansåg att motivet till misshandeln hade rasistiska grunder eftersom offret motsatte sig en rasistisk organisations värderingar. Tingsrätten hade tidigare förkastat kravet på ett hårdare straff med rasistiska motiv som grund. Hovrätten och tingsrätten var av samma åsikt att domen måste skärpas på grund av Torniainens kriminella förflutna. Tingsrätten hade tidigare dömt Torniainen till två års fängelse.
Hovrättens dom är inte laga kraft vunnen, vilket ger bägge parter möjlighet att överklaga domen i Högsta domstolen. Enligt Jesse Torniainens advokat Hannu Tuomainen överklagar inte Torniainen domen.
– Vi visste att domen blir ovillkorlig. Om det är fråga om två år eller två år och tre månader har ingen betydelse. För vår del är fallet avslutat, säger Tuomainen till Yle.
ANDRA LÄSER