Ny katodfabrik i Vasa ger framtidstro – Österbottens förbund: Ett avgörande ögonblick för Vasa och Finland

Enligt rikspolitiker och österbottniska utvecklingsaktörer gynnar den brittiska investeringen i Vasa hela Finland. Katodfabriken anses även förbättra landskapets chanser att få återhämtningspengar från EU.

– Investeringen stärker Vasas ställning som Nordens ledande energikluster och som del av det nordiska batteribältet. Samtidigt höjs kraven. När man stiger till en högre division måste man visa att man klarar av att spela på den nivån, säger Kaj Suomela, landskapsdirektör vid Österbottens förbund.
Nyheten att det brittiska börsbolaget Johnson Matthey ska bygga en batterimaterialsfabrik, en så kallad katodfabrik, i Vasa offentliggjordes på måndagen.
På Österbottens förbund och Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek gläder man sig över etableringen.
–  Det här är ett avgörande ögonblick för Vasa och Österbotten men också för Finland. Det handlar om en stor helhet som ger framtidstro under coronakrisen, säger Kaj Suomela, landskapsdirektör vid Österbottens förbund.
Stefan Råback, vd för Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek, ser endast positiva utmaningar med den nya katodfabriken i Vasa. – Det här stärker möjligheterna att attrahera nya invånare till regionen.
Etableringen väntas påverka utvecklingen inom hela värdekedjan kopplad till hållbar energiproduktion i Finland.
– Även andra företags investeringsvilja stärks när de ser att ett internationellt börsbolag investerar i Vasa och Österbotten, säger Suomela.
Han räknar med att satsningen även förbättrar landskapets chanser att få del av EU:s återhämtningspengar.
–  Österbotten har lämnat in omfattande projektförslag. Fabriken ger konkretion åt de planerna.

Påverkar utbildningen

Den nya fabriken byggs på en 50 hektar stor del av GigaVasa-området intill Vasa flygplats. Målet är att fabriken ska vara i drift år 2024.
Exakt hur stor investeringen är eller hur stort rekryteringsbehovet blir avslöjades inte på måndagen. Detaljerna i nästa avtalsfas ska klarna innan årets slut.
–  Då blir det tydligare vilka krav fabriken ställer på det kringliggande samhället i fråga om exempelvis infrastruktur, logistik och utbildning, säger Stefan Råback, vd för Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek.
–  För vår del handlar det bland annat om att i våra utbildningar beakta att det handlar om kemisk industri. Även vindkraftsindustrin och vätgassidan kommer att spela en viktig roll då det gäller att skapa en hållbar produktion inom batteriindustrin.
Den nya katodmaterialfabriken byggs på ett 50 hektar stort område på det så kallada GigaVasa-området intill Vasa flygplats.
Enligt Råback är fabriken en del av en helhet som påverkar hela den finländska batteriindustrin och landets konkurrenskraft.
I Vasaregionen finns i dag över 160 energiteknologiföretag. Råback betonar möjligheterna till fördjupat samarbete med såväl energiteknologiklustret i Vasa som högskolor och yrkesutbildningar både i Vasa och i andra regioner.
–  Investeringen är mycket betydelsefull även i väntan på en eventuell batterifabrik. Det är logiskt att aktörer som tillverkar så kallade halvfabrikat först etablerar sig på området.

Rikspolitiker gratulerar

I årets statsbudget ingår tilläggsanslag på 300 miljoner euro till Finlands malmförädling för investeringar i produktionen av material för prekursorer och katodaktiva material för att tillverka mellanprodukter för litiumjonbatterier.
På måndagen blev det klart att Finlands malmförädling investerar upp till 150 miljoner euro i fabriken i Vasa.
Statsminister Sanna Marin (SDP) gratulerade Finland och Vasa på Twitter, och kallade nyheten utmärkt.
Enligt näringsminister Mika Lintilä (C) svarar satsningen i Vasa väl mot landets nationella batteristrategi och målet att bli en internationellt betydande aktör inom batteri- och elektrifieringssektorn, med beaktande av hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) gladde sig över att ett batterikluster håller på att skapas i Finland.
"Den stora investering som planeras i Vasa är en fortsättning på Finlands Malmförädling Ab:s tidigare planer på att bygga en prekursorfabrik i Finland", sade Haatainen i ett pressmeddelande.
Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) stärker investeringen Vasaregionen och Österbotten samt hela Finland.
"Genom dylika framtidsinvesteringar stärker vi den hållbara tillväxten och utvecklar grunden för vårt välfärdssamhälle", skrev Henriksson på Twitter.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) ser den nya fabriken i Vasa som en framtidsinvestering som stärker den hållbara tillväxten.
Den brittiska storinvesteringen i en katodmaterialfabrik i Vasa, som offentliggjordes på måndagen, väntas ha positiva effekter men också ställa nya krav på landskapet och Finland som helhet.

ANDRA LÄSER