Förslag: Gratis skolfrukost åt alla elever i Helsingfors

Helsingfors borde erbjuda alla grundskoleelever gratis frukost. Det anser Vänsterförbundets Mai Kivelä och 18 andra ledamöter. Kostnaden beräknas till minst 4,6 miljoner per år.

En skolfrukost som bestod av bara gröt skulle kosta Helsingfors 4,6 miljoner euro per år, uppskattar fostrans- och utbildningssektorn.

Gratis frukost i skolan skulle råda bot på det faktum att många barn i nuläget avverkar dagens första lektioner på fastande mage.

Det anser i alla fall Vänsterförbundets Mai Kivelä och 18 andra ledamöter, som i Helsingfors stadsfullmäktige föreslår att gratis skolfrukost borde erbjudas stadens alla 46 000 elever i grundskolan.

– Det skulle förbättra atmosfären och skapa ro i skolor. Vi vet att barn som inte äter frukost hemma är mer rastlösa än andra. Vi ser det som en förebyggande åtgärd, säger Kivelä.

I nuläget beror elevernas äta eller inte äta frukost mycket på vilken bakgrund de har, anser hon. Barn med föräldrar som har koll och är engagerade äter frukost. Om Mai Kivelä får som hon vill knyts matvanorna till skolan i stället för familjen.

– Vi förespråkar starkt jämlikhet och likabehandling. Gratis skolfrukost är ett av målen vårt parti har för hela landet. Redan nu har det införts i Lahtis, Jyväskylä och Joensuu med positiva resultat.

Mai Kivelä är Vänsterförbundets ledamot i riksdagen och Helsingfors stadsfullmäktige. Arkivbild.

Om någon elev inte direkt hurrar över att äta ytterligare en måltid mat i skolan, utan hellre äter frukost hemma, behöver den inte oroa sig. Kivelä säger att ingen kommer att tvingas till det. Inte heller ska lärarna behöva övervaka den gemensamma frukosten – åtminstone oavlönat, säger hon.

– Det måste såklart prioriteras och reserveras pengar för.

Och det är just här en politisk tvist väntas uppstå. Fostrans- och utbildningssektorn har bedömt att en frukost som består av bara gröt skulle kosta 4,6 miljoner euro per år.

Nämnden för fostran och utbildning behandlade motionen på tisdagen och röstade igenom en formulering om att den gärna vill se ett pilotprojekt i fyra skolor med 500 elever, och att resurser för det reserveras i nästa års budget. Skolorna ska vara sådana som omfattas av finansiering för positiv diskriminering.

Ärendet kan nu avancera till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Helsingin Uutiset var först med nyheten om förslaget.

ANDRA LÄSER