Christoffer Taxell: Det räcker inte att sitta på läktaren och ropa

Jag är lätt häpen över det ganska höga tonläget i insändare i HBL som kräver att Svenska folkpartiet inte ska sitta med i den regering man nu förhandlar om.

02.06.2019 05:50
Ofta har jag fått frågan om likheter och olikheter mellan politik och affärsverksamhet. Under olika perioder av mitt yrkesliv har jag nämligen sysslat med vardera. Mitt svar brukar vara att det naturligtvis finns det som skiljer, men att det gemensamma framför allt är att det är resultaten som räknas.
Mot den bakgrunden är jag lätt häpen över det ganska höga tonläget i insändare i detta blad som kräver att Svenska folkpartiet inte ska sitta med i den regering man nu förhandlar om och som har parlamentarisk majoritet också utan SFP. Resonemanget har som konsekvens att man inte borde delta i regeringsförhandlingarna och sålunda inte ens försöka påverka regeringsprogrammet, riktningsgivande för den nya regeringens arbete, för resultaten.
Alla väntar vi väl med intresse på det ”paket” förhandlingarna leder till, inte minst ifråga om den ekonomiska politiken, företagens villkor, sysselsättningen och utbildningen.
Men det finns en lång rad andra frågor som ofta får mindre uppmärksamhet i den politiska debatten, men som är angelägna för nationens framtid. Låt mig här bara nämna några, Finland som en del av Norden, viktigare i dag än på mycket länge, sjöfartens villkor, som ibland ses som kustregionernas specialintresse, men som är avgörande för vår livsviktiga export, forskningen, den högre utbildningen och kulturen, som i dag mer än tidigare är beroende av stöd från allmännyttiga fonder. Där intressen SFP, ofta ensamt, genom tiderna betonat starkt, för att inte tala om vad som tryggar det tvåspråkiga samhället, något som den snart avgående regeringen inte brytt sig särskilt mycket om. Jag har ingen som helst inblick i de pågående diskussionerna, men är övertygad om att SFP också nu driver bland annat dessa frågor vid förhandlingsborden.
Avgörande för att kunna vara med och påverka resultaten är just att sitta med vid de bord där besluten bereds och fattas. Också därför ska Finland till exempel vara med i EU och därför ska SFP, om bara möjligt, sitta med och förhandla om regering och dess program, också om sällskapet inte till alla delar är det man prioriterar.
Det är mera sällan lönt att hänvisa till hur det var förr. Men min nog ganska långvariga erfarenhet – från senare år också i andra roller än politiska – är att regeringens partipolitiska sammansättning bara är en av de faktorer som har betydelse för politikens innehåll – och för resultaten. Förmågan att samarbeta, att möta förändringar i omgivningen och kunna fokusera på det centrala är minst lika viktigt, ibland viktigare.
För en politisk rörelse som vill påverka politiken och framtiden räcker det inte, för att ta till en aktuell liknelse, att sitta på läktaren och ropa. Det gäller att försöka vara med på planen, där avgörandena sker. Det är en sanning också för dem som vill driva en borgerlig politik.

Christoffer Taxell

Åbo

ANDRA LÄSER