Hot skapar inte solidaritet

"I stället måste vi orka förhålla oss konstruktivt till dem som ännu inte har förstått sin roll i helheten."

Sedan mars har vi dagligen fått en järndos av information om coronaviruset och hur man bäst kan begränsa dess framfart. Vi har tvättat händerna och plikttroget använt desinfektionssprit. Vi har hållit avstånd till varandra och stannat hemma.

ANDRA LÄSER