"Snellman ville knappast bli spänd framför Sannfinländarnas dyngvagn"

Att Snellman används för dagens politik mot svenskan är historielöst, säger Thomas Blomqvist (SFP) då han öppnar partiets fullmäktigemöte i Helsingfors.

Thomas Blomqvist.
Thomas Blomqvist svarar på den färska ministern Sampo Terhos (Sannf) tidigare uttalanden om att det fennomanska arvet och bland annat J.V. Snellmans tankar är viktiga för partiet, och att målet är att slopa den obligatoriska skolsvenskan helt.
– Snellman är en av Finlands stormän, visst, men att Sannfinländarna vill rida på hans renommé och använda honom som argument mot svenskan är historielöst och smaklöst, säger Blomqvist och tillägger att Snellmans inspiration är från en annan tid, då nationalitetsfilosofin inspirerade under 1800-talet och då finskan i Finland behövde stärkas för att bygga nationen.
- Det är alltid farligt att ta ut tankar från ett historiskt sammanhang och lägga dem i ett annat. Sannfinländarna har tydligen glömt tankarna från 1930- och 40-talen, om ett rike, och så vidare. Jag är säker på att också Snellman och (Adolf) Arvidsson skulle ha modifierat sina tankar efter det.
- Jag är också övertygad om att de inte ville spända framför Sannfinländarnas stinkande dyngspridarvagn, säger Blomqvist.
Han tackade partiet för ett gott kommunalval och tillade att det nu behövs gärningar som stärker medborgarnas röst i kommunerna också mellan valen.

Henriksson: Magert av regeringen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson förundrar sig över varför regeringen sköt upp halvtidsöverläggningen till efterkommunalvalet, med tanke på att det "ändå inte var så mycket som kom ut". Henriksson hade väntat sig mer besked om åtgärder för sysselsättningen och svar på hur vårdreformen ska nå de utsatta målen. Henriksson oroar sig för de små vårdbolagens framtid och anser att regeringen alltjämt inte svarat på hur det blir bättre för patienten.
– Glöm bolagiseringen av landskapens vårdfunktioner, och satsa på att utveckla servicesedlarna. Om man verkligen måste ha landskapsmodell, så ge då åtminstone landskapen verkligt självstyrande. Nu är de bara föremål för ministeriets styrning, säger Henriksson.
– Den största nyheten från halvtidsöverläggningen tycktes vara språkförsöket, säger Henriksson och tillägger att försöket med frivillig skolsvenska inte kommer att skapa några nya arbetstillfällen.
Henriksson tackar däremot regeringen för beslutet att sänka dagvårdsavgifterna för dem med de minsta inkomsterna, och säger att det är en åtgärd i rätt riktning för sysselsättningen.
Att höja studiestödet för studerande med familj ser hon däremot som en chimär.
– Först har man sänkt studiestödet för alla med hundra euro, och ger tillbaka sjuttio euro till dem med familj. Då landar man fortsättningsvis på minus. Det är ett steg i rätt riktning, men man borde aldrig ha sänkt studiestödet.
SFP:s partifullmäktige pågår under veckoslutet i Tölö i Helsingfors. Partiet ska bland annat diskutera presidentvalet.

ANDRA LÄSER