Orpo till regeringen: Rikta blicken mot Österbotten!

Samlingspartiets riksdagsgrupp tog inspiration av tv-programmet ”På spåret” och åkte på en landsomfattande turné för att träffa finländare.
Etapperna i Österbotten var särskilt inspirerande, eftersom Österbotten har landets lägsta arbetslöshet och det syns på många sätt i människors vardag. Om hela Finland hade en lika hög sysselsättningsgrad som Österbotten skulle vi inte ha några som helst problem – varken med hållbarhetsgapet i statsfinanserna eller med nedskärningar i kommunernas utgifter.
Därför tycker jag att det är så underligt att regeringspartierna SFP och Centern är så pass nöjda med den sittande regeringens ekonomiska politik. Det här är inte bara kritik från mig eller Samlingspartiet. Ända sedan regeringen började sitt arbete i somras har den kritiserats för sin orealistiska ekonomiska politik: först av EU-kommissionen, sedan av bankerna och kreditvärderingsinstituten och senast av det oberoende rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken i Finland. Rapporten som inte gav ros till regeringen publicerades för drygt två veckor sedan.
Det som kritikerna är eniga om är att regeringen inte lyckats fatta några beslut för att öka sysselsättningen. Däremot har regeringen nog lyckats öka utgifterna. Finlands offentliga skuldsättning är dyster och ser bara dystrare ut i och med vår oförmånliga befolkningsutveckling. Vi måste kämpa allt mera bara för att hålla huvudet ovanför ytan.
Österbotten är ett levande exempel på att vår välfärd endast kan skapas genom arbete och företagsamhet. I dagens värld är det allt oftare just i de små- och medelstora företagen (som växer som svampar i regn i Österbotten) där den största potentialen för nya arbetsplatser finns. I diskussionerna jag haft med företagare runtom i Finland har behovet att få förhandla lokalt om kollektivavtalen lyfts fram som en särskilt viktig fråga. Då det råder en bra vi-anda mellan arbetsgivarna och arbetstagarna finns det möjligheter och utrymme för äkta lokala förhandlingar i gott samförstånd och tillit. Denna flexibilitet leder till mera arbetstillfällen för allt flera finländare.
Personligen är jag övertygad om att majoriteten av riksdagen skulle stödja lagstiftning som utvidgar rätten att föra lokala förhandlingar även i små- och medelstora företag. Jag riktar nu mitt hopp till de borgerliga krafterna i Centern och SFP. Finns det över huvud taget sådana kvar, eller har de kapitulerat inför den illröda regeringsbasen?
Vi i Samlingspartiet hoppas regeringen snabbt börjar göra sådana sunda reformer som stärker Finlands välfärd, sysselsättningsgrad och ekonomi. Alla politiker i Finland har tillsammans ett tungt ansvar att försöka snörpa ihop hållbarhetsgapet så att kommande generationers välfärd kan tryggas.

Petteri Orpo

Ordförande (Saml)

ANDRA LÄSER