Facit efter striden om svenskan och Vasa centralsjukhus: "Vi låter oss inte bli överkörda"

När alla jobbar för samma fråga händer saker. På måndagseftermiddagen firade Vasa centralsjukhus att en lång kamp för en omfattande jour är vunnen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), riksdagsledamot Joakim Strand (SFP), familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och riksdagsledamot Kim Berg (SDP) träffar Österbottningar på Vasa centralsjukhus.
– En riktig politikens thriller.
Så beskriver justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) den kamp som nu är vunnen.
Frågan om Vasa centralsjukhus (VCS) omfattande jour är en lång historia med många vändpunkter. Regeringen Sipilä slog fast att antalet sjukhus med omfattande jour skulle vara 12 och sedan dess har centralsjukhuset kämpat för att få bli det trettonde.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och riksdagsledamöterna Kim Berg (SDP) och Joakim Strand (SFP) håller tal när VCS firar sin nya status på måndagen.

Kränkta österbottningar

Minister Anna-Maja Henriksson går till festen i centralsjukhuset med lätta steg.
– Vi var många som gjorde vårt yttersta för att centralsjukhuset skulle få sin omfattande jour, säger Henriksson.
Såväl politiken som folkrörelsen är att tacka. En massiv manifestation på torget i Vasa satte i gång en kedja av händelser och från och med årsskiftet är Vasa centralsjukhus det trettonde sjukhuset i landet som erbjuder omfattande jour.
– Den reaktion 10 000 person på ett torg kan få till stånd har vi inte sett tidigare i Svenskfinland.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) var en av talarna då Vasa centralsjukhus firade sin omfattande jour. Jouren är en symbolfråga, anser hon.
Varför röt just Österbotten till så starkt? Ja, det var en ofantlig känsla av att bli orättvist behandlad som engagerade så många, säger Anna-Maja Henriksson.
– Vi österbottningar kände oss otroligt kränkta. Det var som en våt trasa i ansiktet.
När det hela började 2015 sysselsatte frågan om jouren i Vasa minister Henriksson och hela SFP:s riksdagsgrupp under hela mandatperioden.
– Med facit i hand är jag oerhört glad över att vi aldrig gav upp. Vi visste att vi hade rättvisan på vår sida och vi vände på varje sten.

Tunga tider

Men det har varit jobbigt, säger minister Henriksson. Riktigt jobbigt. I december 2016 upplevde Henriksson sin tyngsta stund inom politiken då regeringen trots grundlagsutskottets utlåtande sade nej till omfattande jour.
– Sipiläs regering jobbade intensivt emot att Vasa skulle få jour.
Senare röstades förstaget ner i riksdagens stora sal.
Grundlagsutskottet menade att både Vasa och Seinäjoki skulle förtjäna omfattande jour, något Anna-Maja Henriksson tror påverkade att frågan till sist ändå gick vägen.
Därtill var grundlagsutskottets linje, den idoga kampen och valresultatet bidragande orsaker. Att SFP återvände till regeringen hade enligt Henriksson stor betydelse. Antti Rinne (SDP) lovade att Vasa skulle få omfattande jour om han blev statsminister.
– Det här om något visar att långsiktighet behövs i politiken.
I grunden handlar frågan om jouren om språkliga rättigheter, anser Anna-Maja Henriksson. Hon efterlyser lika rättigheter, inte särrättigheter.
– Den omfattande jouren är en symbolfråga som berör hela Österbotten, men också hela Svenskfinland.
Henriksson fortsätter:
– Det är en markering: vi låter oss inte bli överkörda.

Alla för en

Kim Berg (SDP) är nöjd. Också han ser den omfattande jouren som en viktig språkfråga – då man är sjuk är det viktigt att få tala sitt modersmål.
Då det begav sig var han huvudförtroendeman för sjukhuset och har varit aktiv under hela den långa processen. Bland annat samlade Berg in namn för medborgarinitiativet 2017.
Också han ser jourfrågan som en kamp ingen hade kunnat vinna ensam. Och extra viktig är språkfrågan just i Österbotten där andelen svenskspråkiga är hög.
– Kommuner, politiker, partier och privatpersoner har kämpat för samma mål över språkgränserna. Då finns det ingen gräns för vad man kan uppnå.

En kamp vunnen – nya i framtiden?

En kamp är vunnen för Vasa centralsjukhus, men nya förändringar kan sätta sin prägel på verksamheten. Vårdreformen på såväl nationell som lokal nivå, och centraliseringsförordningen som koncentrerar ovanliga operationer till universitetssjukhusen är sådana.
– Ekonomin och bristen på vårdpersonal är det största hotet mot vården. Vi måste få en tillräckligt hög sysselsättning i landet, säger Anna-Maja Henriksson.
Kim Berg lyfter upp centraliseringsförordningen – att kunna ha tillräckligt många kirurger som jobbar också dagtid och att upprätthålla expertisen.
– Jag väntar också med spänning på hur hela social- och hälsovårdsreformen kommer att gå.

Jourfrågan – en mångårig process

Vid årsskiftet trädde lagen i kraft om att Vasa centralsjukhus blir det trettonde sjukhuset med omfattande jour.
Frågan har varit aktuell sedan 2015 då regeringen Sipilä ville lägga ner jourverksamheten.
En stor manifestation i Vasa 2016 drog i gång en händelsekedja som slutligen resulterade i fortsatt omfattande jour.

ANDRA LÄSER