Estland först i Europa med små kärnkraftverk

Går allt som planerat står det första modulära kraftverket i östra Estland klart 2031. Företaget Fermi Energia presenterade sitt val av reaktormodell i Tallinn på onsdagen. Svenska Vattenfall följer projektet med stort intresse.

GE Hitachi har slutit det första kommersiella kontraktet för ett småskaligt kärnkraftverk i Nordamerika. Nu har Estland valt att gå vidare med att utveckla företagets reaktortyp för estniska förhållanden.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
08.02.2023 15:13
Det blir amerikanska GE Hitachis modell av ett litet modulärt kärnkraftverk, ett så kallat SMR, som estniska Fermi Energia nu utvecklar sin egen version av. Fermi Energia är det första energibolaget i Europa att besluta om småskalig kärnkraft. 
Går allt planenligt levererar kärnkraftverket el lagom till jul 2031.
Valet av reaktor blev GE Hitachis så kallade BWRX 300, en kokvattenreaktor med en teknik som är väl beprövad i Europa, motiverar Fermi Energias vd Kalev Kallemets beslutet.
– Vi har nu valt modell och hoppas kunna sluta det kommersiella kontraktet om ett par år. Förberedelserna för kraftverket är redan igång, säger Kallemets.
Då det kommersiella kontraktet skrivs ska Fermi redan ha ett kraftverksområde och planeringen för bygget där klart. Just nu tittar företaget på alternativ i östra Estland.
Vid bygge av ett SMR med kokvattenreaktor kan Fermi Energia utnyttja teknologiskt kunnande i Finland och Sverige, påpekar Kallemets. De två första reaktorerna i Olkiluoto använder den tekniken, liksom till exempel Forsmark i Sverige. 
Kallemets konstaterar att även om det kärnkraftverk som nu planeras i Estland är betydligt mindre så finns det synergier att hämta.

Ingen valfråga

Estland går till val i början av mars, men kärnkraften är ingen stor valfråga. Enligt Kallemets nämner de allra flesta partier kärnkraften i sina valprogram. 
Någon lag kring kärnenergi har Estland ännu inte, men den arbetsgrupp som utreder frågan ska vara klar med sitt arbete innan årets slut. Beslut om lagen i parlamentet Riigikogu väntas 2024. Också beslutet om den slutliga kraftverksorten kräver ett parlamentariskt beslut.
GE Hitachi slöt det första kommersiella kontraktet för sin BWRX 300 i Kanada för ett par veckor sedan. Nu har företagets modell valts till den första ett europeiskt energibolag väljer att gå vidare med.
– Det är spännande tider för oss, många SMR-projekt är nu på gång, säger Jay Wileman, vd för GE Hitachis kärnenergi.
Färska opinionssiffror visar att stödet för kärnkraft i Estland är stadigt. Vindkraften är den populäraste energiformen följd av kärnkraft och solkraft. 61 procent av esterna stödde i den senaste undersökningen kärnkraft.
– Vindkraften är ojämn, om vi ska ha en stabil produktion av el utan utsläpp av koldioxid i Estland så behöver vi kärnkraft, säger Kallemets.
Tanken är att ha en första reaktor klar 2031, snabbare än så går det inte. Efter den första reaktorn finns planer på en likadan till. Reaktorerna skulle ha en effekt på 300 megawatt var och den andra reaktorn skall enligt planerna stå klar ungefär fem år efter den första.
En liten reaktor av den typ Fermi Energia nu planerar kostar omkring 1 miljard euro. Finansieringen håller det estniska företaget på och sätter ihop och tvivlar inte på att lyckas.
 Summan kan jämföras med den tredje reaktorn i Olkiluoto som kostar cirka 8,5 miljarder euro.

Vattenfall följer med

Svenska Vattenfall äger omkring sex procent av Fermi Energia. Hittills har den svenska kraftjätten satsat en miljon euro i det estniska energibolaget, på onsdagen meddelade Vattenfall om en satsning på ytterligare en halv miljon.
– Vi följer utvecklingen av den modulära reaktorn i Estland med stort intresse, säger Vattenfalls elproduktionschef Torbjörn Wahlborg.
Svenska Vattenfall följer med stort intresse hur Fermi Energia utvecklar SMR. Men Vattenfall är öppet både för storskalig och småskalig kärnkraft, säger elproduktionschef Torbjörn Wahlborg.
Den svenska regeringen har öppnat dörren för ny kärnkraft i Sverige och enligt Wahlborg är småskaliga reaktorer klart intressanta. Vattenfall håller på med en förstudie för två sådana i Ringhals.
– Men vi utesluter inte heller storskalig kärnkraft, det finns många reaktorbyggen ute i världen som hållit tidtabellen, säger Wahlborg.
Wahlborg påpekar att de små reaktorerna går snabbare att realisera, men å andra sidan ger de också mindre energi. För Vattenfall är det i första hand elproduktion och ånga som är intressant i en ny reaktor.
Experter från Vattenfall har varit med och valt reaktortypen för Estland, men det betyder inte att företaget skulle vara redo att välja samma reaktor, omtalar Wahlborg. Då Estland jämförde tre olika små modulära reaktorer innan valet gjordes, ser Vattenfall på ett ännu bredare urval av fem-sex stycken uppger han.
GE Hitachis modulära reaktor är också aktuell för Polen som planerar att bygga SMR i stor skala. Flera reaktorer av samma typ i länder nära Estland garanterar enligt Kalev Kallemets att det finns tillräckligt med kompetens för underhåll i Europa.

ANDRA LÄSER