Myndigheter misstänker: Dykare bröt mot gravfriden vid Estonia

Dykarfartyget hade åtminstone tysk och svensk besättning.

Gränsbevakningen misstänker att besättningen på tyskregistrerade dykarfartyget Fritz Reuter genomförde dyningar vid Estonias vrak.

Gränsbevakningen misstänker att ett dykarteam har brutit mot gravfriden vid kryssningsfartyget Estonias vrak i Finska viken. Estonia förliste den 28 september 1994. Olyckan krävde 852 personers liv.

Gränsbevakningens fartyg Turva observerade tyskregistrerade dykarfartyget Fritz Reuter anlända till vraket på måndag eftermiddag. Besättningen på Fritz Reuter hade på förhand meddelat att man planerade att dyka i området. Vraket ligger på åttio meters djup.

Turvas befäl kontaktade Fritz Reuter och informerade om griftefriden som gäller vid vraket och uppmanade besättningen att inte bryta mot den.

Enligt lagen om fredandet av Estonias vrak är det förbjudet att dyka vid vraket. Vraket befinner sig på internationellt farvatten, men inom Finlands ekonomiska zon. Sverige och Estland har liknande lagar, men det har däremot inte Tyskland.

Turvas besättning observerade hur besättningen på Fritz Reuter sänkte en dykarrobot i vattnet. Roboten stannade under ytan till sent på kvällen. Turvas besättningen dokumenterade händelserna.

Under kommunikationen mellan Turva och Fritz Reuter framkom att dykarfartyget hade åtminstone tysk och svensk besättning.

Gränsbevakningen misstänker att besättningen på Fritz Reuter gjorde någon sorts inspelning.

– Vi vet inte exakt, men det är vad vi tror utifrån den utrustning de hade ombord, säger Petteri Partanen, biträdande kommendör vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Enligt honom har Turva lämnat platsen. Andra fartyg har besökt platsen efter det. På tisdag kväll var Fritz Reuter fortfarande kvar vid vraket.

– Nu övervakar vi dem per radar.

Rederiet svarar inte

Fritz Reuter ägs av rederiet R&B Shipping i Tyskland. Enligt rederiets informationskort kan fartyget användas för dykning och film- och tv-inspelningar under vatten. Fartyget är 26 meter långt och har rum för maximalt tolv besättningsmän.

Eftersom fartyget befann sig på internationellt vatten hade Gränsbevakningen ingen möjlighet att ingripa i dykningen.

– På internationellt vatten kan vi ingripa endast om fartyget är registrerat i Finland, säger Partanen.

De tyska myndigheterna har informerats om händelsen. Gränsbevakningen fortsätter att utreda ärendet.

R&B Shippings representanter har inte gått att nå per telefon.

Ändring 24.9 kl 19.17: Griftefrid ändrat till gravfrid.

ANDRA LÄSER