Många länder uppmanar medborgare att lämna Ryssland bums – Finland överväger: ”Vi lyssnar noga på Putins tal”

Finland överväger att utfärda den strängaste reserekommendationen för Ryssland: "Lämna landet omedelbart". Men än så länge väntar Utrikesministeriet med att sätta Ryssland i samma resekategori som Afghanistan, Jemen, Syrien och Ukraina. 

Gränsen mellan Finland och Ryssland har stängts för turister.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
30.09.2022 11:41 UPPDATERAD 30.09.2022 13:19
Allt fler länder uppmanar sina medborgare att lämna Ryssland omedelbart. Åtminstone USA, Kanada, Polen, Bulgarien, Litauen, Rumänien, Tyskland och Italien har de senaste dagarna uppdaterat sina reserekommendationer och ber sina medborgare avlägsna sig från Ryssland omgående. 
Finland och de övriga nordiska länderna avvaktar fortfarande. Senast i går, på torsdagen, överlade Finland med sina nordiska partner om hur man ska göra med reserekommendationen för Ryssland. 
– Än så länge uppmanar vi inte finländare att lämna Ryssland. Rekommendationen för Ryssland lyder fortfarande  "undvik alla resor", medan den allra strängaste rekommendationen ännu inte har utfärdats, säger Utrikesministeriets konsulära chef Jussi Tanner.
UM:s strängaste rekommendation, "Lämna landet omedelbart", gäller för tillfället finländare i Afghanistan, Jemen, Sydsudan, Syrien och Ukraina. 
UM:s konsulära chef Jussi Tanner säger att de nordiska länderna hela tiden överlägger med varandra om reserekommendationen för Ryssland behöver skärpas.
Tanner säger att man vid UM varje dag bedömer om rekommendationen för Ryssland behöver revideras. Han kan eller vill inte kommentera varför andra länder redan uppmanar sina medborgare att lämna Ryssland.

Vad skulle krävas för att Finlands rekommendation för Ryssland skärps?

– Det är en helhetsbedömning, men det skulle krävas konkret information om att situationen är synnerligen farlig. Den strängaste rekommendationen är rätt ovanlig. Samtidigt bör man minnas att vi fortfarande har en viss gränstrafik mellan Finland och Ryssland och en del finländare i Ryssland. Därför kan vi inte på lätta grunder utfärda en sådan rekommendation. Beslutet tas utifrån fakta och bästa tänkbara information, säger Tanner.

Tiotals finländare i Ryssland

Tanner säger att det är svårt att bedöma exakt hur många finländska medborgare som finns i Ryssland. Men antagligen rör det sig om några tiotals. Räknar men även med de närmaste familjemedlemmarna, makar och minderåriga barn som också har rätt till konsulära tjänster av Finland, är skaran större. 

Putin ska hålla ett tal senare på fredagen. Inverkar det på reserekommendationen?

– Förstås lyssnar vi noga på talet, men det finns också många andra riskfaktorer som vi hela tiden utvärderar, säger Tanner.
Jussi Tanner säger att avsikten är att de nordiska länderna gemensamt har samma reserekommendation.
– Det strävar vi efter, men har vi särskilda orsaker, fattar vi ett eget beslut. Om det bara är möjligt håller vi ihop i Norden också i den här frågan, säger Tanner. 

Risk att bli inkallad

Då USA nyligen uppmanade sina medborgare att lämna Ryssland varnade amerikanska myndigheter för att Ryssland kan komma att neka dubbelmedborgare deras rätt till konsulära tjänster och hindra dem från att resa ut från Ryssland, samt kalla in dem till militärtjänst. 
Också finska Utrikesministeriet skriver i den nu gällande rekommendationen  att det är möjligt att Ryssland tillämpar nationell lagstiftning på ryska medborgare med flera medborgarskap och att andra medborgarskap förbises.

ANDRA LÄSER